Presentació del pla d’Acció 2020: una eina per desplegar els projectes del nou Pla Estratègic 2019-2022

En el moment actual, amb nous reptes socials, econòmics i mediambientals, l’Institut Català d’Oncologia (l’ICO) comença una nova etapa estratègica. Per fer front als reptes s’ha concebut el nou Pla Estratègic 2019-2022, que va ser presentat per la Directora General, Candela Calle, a tots els centres ICO, durant l’última setmana de febrer amb una assistència de més de 600 professionals.

PlaEstrategic2019-2021.jpg_2043286069

El Pla, consta de vuit línies estratègiques i defineix el conjunt d’accions a emprendre per assolir les claus estratègiques, tenint en compte les variacions externes, tecnològiques, econòmiques i socials i la realitat dels centres ICO. Els objectius del Pla estan alineats al Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribueixen a poder adaptar-nos als nous reptes del càncer; donar solidesa a l’organització, potenciar la relació entre els òrgans de govern i els professionals; afrontar els nous canvis socials, tecnològics i econòmics; promoure una cultura d’orientació a resultats i transparència i posicionar l’ICO com a institució de referència en càncer. El Pla Estratègic és una eina que permet guiar la gestió diària, per la qual cosa tots els professionals tenim el compromís de treballar-hi.

El Pla d’Acció 2020 compta amb 136 accions que deriven dels projectes estratègiques i contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Agenda 2030, per garantir una vida saludable, promoure el benestar universal, posar fi a les desigualtats i donar solucions als problemes del canvi climàtic. A més, com cada any, el Pla d’Acció es desplega a tots els professionals mitjançant els contractes de gestió.

Veure aquí el Pla Estratègic 2019-2022 i el Pla d’Acció 2020