Presentació de la nova ICO-ICS Praxis: Adenocarcinoma de pàncrees

La Xarxa Catalana d’Atenció Oncològica presenta les noves guies de pràctica clínica ICO-ICS Praxis amb l’objectiu de tenir una eina de treball comú, entre ambdues institucions, amb l’objectiu de revisar i implantar l’evidència científica per assolir els millors resultats en els pacients onco-hematològics.

181220-Grupo-ICO-ICS-pancreas_2.jpg_2104194538-2

Dos dels objectius principals d’aquestes noves guies són desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de les ICO-ICS Praxis i assegurar l’equitat terapèutica entre els pacients tractats als diversos centres que componen la Xarxa Catalana d’Atenció Oncològica.

Es presenta l’ICO-ICS Praxis de tractament mèdic i amb irradiació del càncer de pàncrees, com a resultat de la col·laboració conjunta dels professionals de les dues institucions. Tanmateix en aquests moments hi ha diversos grups que estan treballant en altres patologies com són el limfoma B de cèl·lula gran que es presentarà en els pròxims mesos, el càncer gàstric i la mielofibrosi. Cal destacar que dins d’aquests grups de treball, i per tal de donar una visió integral del tractament, hi participen professionals del servei d’Oncologia Mèdica, Servei d’Hematologia, d’Oncologia Radioteràpica, Servei de Farmàcia, de l’equip d’infermeria, endocrins i dietistes, entre d’altres.

Podeu consultar aquesta nova ICO-ICS Praxis a l’apartat Guies i Protocols

Què són les ICO-ICS Praxis?
La definició de les Guies de Pràctica Clínica (GPC) que comunment podem trobar a la literatura científica és la proposada per l’Institut of Medicine (1990) i les defineix com “el conjunt de recomanacions desenvolupades de manera sistemàtica per ajudar als clínics i als pacients en el procés de la presa de decisions, sobre quines són les intervencions més adequades per resoldre, a través de l’evidència científica, els problemes que sorgeixen diàriament amb els pacients”.

Així doncs, les ICO-ICS Praxis són unes guies terapèutiques, que cerquen el consens entre els professionals sempre avalat amb el màxim grau d’evidència disponible, i per tal d’assolir un lideratge clínic potent mitjançant un model basat en el consens professional i la capacitat de col·laboració entre l’ICO i l’ICS.

El punt de partida per a les guies conjuntes ICO-ICS són les ICOPraxis, les guies terapèutiques que l’ICO ha desenvolupat durant la darrera dècada. L’any 2007, la direcció de l’ICO va decidir començar a elaborar guies de pràctica clínica (GPC) pròpies partint de les Oncoguies catalanes. Des que es va iniciar aquest projecte, les ICOPraxis han resultat una eina molt bona tant per a la gestió clínica com per a l’avaluació/incorporació de noves tecnologies i la gestió del coneixement.

Actualment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic amb la introducció de tecnologia sanitària innovadora (tant fàrmacs com tècniques de radioteràpia) i noves dianes terapèutiques, raó per la qual s’ha d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles sobre la base de la màxima evidència possible. Així doncs, el gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris d’eficiència i amb un esforç continuat d’avaluació de resultats.