Preguntes per a pacients amb càncer davant el coronavirus

La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia i el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya han elaborat tres guies per respondre a dubtes i a tot allò que puguin necessitar col·lectius vulnerables davant d’aquesta pandèmia del coronavirus, com són les persones amb càncer.

coronavirus

Tot i que el coronavirus és una infecció nova de la qual no hi ha dades sobre el seu comportament en persones amb càncer, sí que és evident que els diferents tipus de tractaments oncològics poden donar lloc a una immunosupressió i, fins i tot, el mateix càncer, en moltes ocasions pot afectar al correcte funcionament del sistema immune.

Per aquesta raó, és indispensable que pacients i familiars estiguin informats sobre les recomanacions específiques per evitar el contagi del COVID-19 o com actuar en cas de tenir símptomes.

La guia de la SEOM respon a possibles qüestions que poden tenir els pacients amb càncer respecte al coronavirus. Així, una de les preguntes que podeu resoldre a la guia es:

Com es comporta el COVID-19 en persones amb càncer? Segons la SEOM, fins a la data hi ha molt poques dades sobre la infecció per COVID-19 en pacients amb càncer, tot i que aquestes dades sí suggereixen un major risc de complicacions, sobretot si han rebut tractament de quimioteràpia o s’han realitzat cirurgies oncològiques en el mes previ a contreure la infecció. No obstant això, els estudis han inclòs un nombre petit de pacients i la informació clínica disponible és limitada com per extreure conclusions definitives.

Des d’aquí podeu accedir al document complet.

Per altra banda, la Fundació Enriqueta Villavecchia ha elaborat un document amb consells per a famílies i pacients oncològics pediàtrics i/o malalties cròniques complexes davant del coronavirus i també respon a possibles dubtes que puguin tenir els familiars amb un infant que pateix aquesta malaltia.

En aquest sentit, si ets mare/pare/cuidador principal d’un pacient vulnerable, aquesta guia recomana no deixar-se dominar pel pànic i destaca que l’actitud com a pares/mares/cuidadors principals és el més important davant moments crítics ja que si estem nerviosos o sobrepassats pel que està passant, el més probable és que acabem creant un ambient de por i intranquil·litat que els nens/es captaran.

També recomana que els pares s’informin correctament a través de pàgines oficials d’autoritats sanitàries i dels propis metges de referència, amb els que estiguin en constant seguiment i contacte.

Des d’aquí podeu consultar el document.

Finalment, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, ha elaborat tota una sèrie de recomanacions per a la gestió psicològica durant la quarantena dirigit a pacients amb malalties infeccioses. Entre les recomanacions principals, destaca, sobretot, informar-se bé i consultar únicament canals d’informació oficials o contrastats. Respecte a les xarxes socials aconsella contrastar la informació que s’hi comparteix i, molt especialment, abans de tornar-la a compartir i evitar la sobreinformació. També aconsella evitar els informatius de 24 hores ja que això només farà augmentarà l’angoixa innecessàriament.

Consulteu la guia completa.