Preguntes i consells útils que poden fer els pacients de càncer al metge

 

Què he de fer a partir d’ara? Quins hàbits de la meva vida he de canviar? Com serà el tractament? Farà mal? Podria haver-se evitat? El càncer, com a moltes d’altres malalties, fa despertar la por al desconegut i les preguntes s’acumulen a la nostra ment, sense que moltes vegades sapiguem a qui preguntar.

És per això que la FECEC com a membre de la European Càncer Leagues ha participat en l’elaboració d’una amb consells útils a preguntar al metge per als pacients de càncer.

El document recopila aquelles preguntes que poden recollir millor les inquietuds i dubtes personals del pacient en cada moment. Entre altres aspectes, aquesta guia inclou una sèrie d’apartats sobre Coses a fer abans de la visita, Coses a recordar durant la visita, Abans de sortir de la visita i en tornar a casa després de la visita.També inclou possibles dubtes i preguntes ordenades segons l’estadi de malaltia del pacient: Diagnòstic, Tractament, Segona opinió, Durant el tractament, efectes secundaris, sexualitat, suport psicosocial, rehabilitació-suport, Organitzacions de pacients i d’altres preguntes.

A continuació us oferim un resum de les qüestions principals.

 Coses a fer abans de la visita:

  • Demanar a un familiar, amic, parella o cuidador que ens acompanyi a la cita/ visita concertada
  • Fer una llista de les preguntes que vo- lem que ens contestin
  • Portar una llista de totes els medica- ments i pastilles que prenem, incloent vitamines i suplements
  • Apuntar detalls dels símptomes que te- nim, incloent també quan van començar i què els fa millorar o empitjorar

Coses a recordar durant la visita          

  • No tenir por de demanar als metges que repeteixin i/o aclareixin allò que diuen
  • Demanar al professional de la salut si es pot gravar la conversa al mòbil
  • Demanar a un familiar que prengui no- tes per nosaltres

 Exemples de preguntes a fer durant les visites al llarg de tot el procés oncològic 

Aquest document recull una sèrie d’exemples de possibles preguntes a fer durant les visites al llarg de tot el procés oncològic. Es recomana triar aquelles preguntes que poden recollir millor les inquietuds i dubtes personals en cada moment.

Diagnòstic:

•                Quin tipus de càncer tinc i a quina part del meu cos?

•                En quin estadi està el meu càncer? S’ha estès a d’altres parts del meu cos?

•                Es pot curar el meu càncer?

•                Què signifiquen els resultats de les proves?

•                Quin és el proper pas?

•                Tenen informació escrita? On la puc trobar?

•                On puc aconseguir informació fiable sobre la meva malaltia?

Tractament

•                Hi ha altres opcions de tractament?

•                On puc trobar informació sobre assajos clínics? Com puc sol•licitar-los?

•                Quins són els pros i contres del tractament propo- sat i quines són les altres opcions?

•                Quin tractament em recomanaria? Per què?

•                Quin és l’objectiu del tractament proposat?

•                Quines són les probabilitats de que el tractament sigui efectiu?

•                Quan tindré els resultats de les proves que indiquin si el meu pla de tractament ha estat efectiu?

•                A qui he de trucar si necessito més explicacions?

•                Quan durarà el tractament?

•                Què passa si jo no em vull sotmetre a cap tracta- ment?

•                Hi ha alguna cosa que jo hagi de deixar de fer o evitar durant el tractament?

•                Hi ha alguna cosa que jo pugui fer per ajudar-me?

Segona opinió

•  Jo confio en vostè i aprecio la seva ajuda rebuda fins a ara, però això és quelcom nou per a mi, així que m’agradaria demanar una segona opinió abans de continuar. Quin és el procediment a seguir?

•  Una segona opinió em donaria tranquil•litat de que el seu diagnòstic i pla de tractament són la millor opció per a mi. Quin seria el procediment a seguir? Estic pensant en rebre una segona opinió. Vostè m’ajudaria amb això?

Durada del tractament
 Cirurgia

•   Per quan està prevista? •   Quant de temps durarà?

•  Quant de temps durarà l’hospitalització?

Quimioteràpia

•  Quan començaré amb la quimioteràpia?

•  Quantes sessions rebré?

•   Quant dura una sessió?

•  Com són els períodes de descans entre les sessi- ons de quimioteràpia?

•   Si tinc preguntes durant el tractament, amb qui he de contactar?

Radioteràpia

•  Quan de temps dura una sessió?

•  Quin és l’interval entre sessions?

•  Quant de temps durarà el meu tractament?

Efectes secundaris

•  Hi ha alguns efectes secundaris o riscs relacionats amb el tractament recomanat (quimioteràpia/radi- oteràpia/cirurgia…)?

•  Quin podria ser l’impacte d’aquest tractament en la meva qualitat de vida?

•  Quins són els efectes secundaris freqüents del trac- tament proposat (cirurgia/quimioteràpia/radiote- ràpia/immunoteràpia…) i amb quina freqüència es pateixen?

•  On puc aconseguir ajuda professional si es donen aquests efectes secundaris?

•  Hauré d’adaptar la meva rutina diària (nens, feina, activitat física,…)?

•  és normal sentir fatiga, tenir un estat anímic baix, estar irritable…? Què puc fer per solventar- ho?

Sexualitat

•  Podem rebre ajuda professional, la meva parella i jo, per aquests problemes? On?

•  Què puc fer si sento sequedat vaginal?

•  Què puc fer si experimento disfunció erèctil?

•  Puc rebre ajuda sobre aspectes de relació i comunicació amb la meva parella?

• Es normal que el tractament proposat estigui afectant el meu desig sexual?

•  Recuperaré el meu desig sexual?

•  Té la meva imatge corporal un efecte en la meva sexualitat? Què puc fer si sento dolor durant les relacions sexuals?

•  Els efectes secundaris que estic patint a nivell sexual seran permanents? Marxaran per sí sols?

Supor psicosocial

•  On puc rebre suport psicosocial?

•   Aquesta noticia m’ha desbordat. No sé com afron tar aquesta situació. Què puc fer?

•  Amb qui he de contactar si em preocupa el meu tractament i els símptomes?

•  A qui he de trucar per parlar de les coses que m’es- tan estressant?

•  Em pot aconsellar sobre com transmetre informació als meus éssers estimats, amics i coneguts?

•  La meva família està angoixada. On pot demanar ajuda?

Rehabilitació i suport

•  De quins tipus de programes de rehabilitació / recuperació puc disposar?

•  Quin tipus de suport hi ha per ajudar-me a recuperar la meva força i capacitats després del tracta ment/cirurgia?

•  Tindré algun tipus d’afectació? Què puc fer al res- pecte?

•  Tindré dolor? Quines opcions hi ha per ajudar a alleugerir el dolor?

•  Hi ha alguna activitat rutinària o teràpia que hauria de fer? Durant quant de temps?

•  Hi ha algun material de suport que sigui beneficiós per a mi?

Organització de pacients

•  Hi ha alguna organització de pacients en el meu municipi on pugui adreçar-me per rebre suport?

•  On puc trobar un grup d’ajuda?

•  Quins tipus de serveis ofereixen les organitzacions de pacients?

•  Durant quan de temps?

•  Ofereixen els seus serveis als familiars dels pacients?

Altres preguntes

•  Amb qui he de contactar si tinc problemes econòmics?

•  Puc aconseguir ajuda en algun lloc per tornar a la feina?

•  Quan podré tornar a la meva rutina diària?

•  Puc disposar d’ajuda a domicili? On em podria derivar?

•  Puc disposar d’ altres ajuts i suports?

Podeu consultar la guia completa aquí.

Aquest document és un extracte del document original publicat per l’ECL i que pots trobar aquí. Ha estat traduït, adaptat i publicat per la FECEC el desembre 2019. La FECEC pertany a l’European Cancer Leagues des de l’any 2014.