Posicionament sobre els productes del tabac sense combustió

La setmana passada es va fer públic el posicionament sobre productes del tabac sense combustió, arrel de la introducció d’aquests nous productes al mercat.

tabac

Aquest document ha estat elaborat per la Secretaria de Salut Pública, amb el suport del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, l’Institut Català d’Oncologia com a centre col·laborador de l’OMS en tabac, la Xarxa catalana d’hospitals sense fum, la xarxa del Programa d’atenció primària sense fum i la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac, arrel de la introducció de nous productes del tabac sense combustió. Entre d’altres aspectes, el document destaca els següents:

La introducció de nous productes del tabac sense combustió i dels dispositius destinats al consum ha propiciat la publicació per part de l’FDA nord-americana d’un informe que adverteix dels riscos derivats del consum de productes del tabac sense combustió, en què es posa de manifest:

  • Que els productes del tabac sense combustió generen emissions amb concentracions significatives de nicotina –que causa dependència– i d’altres substàncies que poden afectar la salut dels consumidors i de les persones que s’hi veuen exposades.
  • Que, encara que l’ús de productes del tabac sense combustió contribuís a una reducció del nombre de cigarretes convencionals entre les persones fumadores, no està clar quin seria el benefici d’aquesta reducció respecte a la cessació completa del tabaquisme.
  • Que els productes del tabac sense combustió poden ser una forma d’inici en el tabaquisme de persones que no han fumat abans i una via per retornar al consum entre persones ex- fumadores.

Podeu llegir el posicionament sobre els productes del tabac sense combustió aquí