Posen en marxa un tractament remot per monitoritzar pacients amb càncer

Telefónica i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han posat en marxa e-tICO, un projecte d’innovació assistencial amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de pacients amb neoplàsies localitzades.

tractament remot

Aquest projecte, sustentat a la plataforma de Gestió Remota de Pacients Crònics de Telefónica, permetrà als professionals de l’ICO monitoritzar en remot, durant un període d’entre cinc i sis mesos, aquells pacients en curs de tractaments amb quimioteràpia i radioteràpia i fins a dos mesos després de finalitzar-los.

Llegir més e-tICO s’iniciarà amb una prova pilot de 25 malalts de càncer de cap i coll de l’ICO Hospitalet i els pacients disposaran a casa seva d’un aparell de pressió arterial, temperatura corporal i de freqüència cardíaca connectats a una ‘tablet’ que enviarà les dades a l’ICO.

Durant el tractament de quimioteràpia i/o radioteràpia, el pacient en podrà monitoritzar la toxicitat relacionada i adequar les visites presencials, evitant-ne si el curs del tractament és l’adequat.

Les fases posteriors a aquest tipus de tractaments, normalment són delicades i requereixen un control de determinats paràmetres biomèdics per poder diagnosticar de manera precoç i proactiva comorbiditats que poguessin sorgir.