Pla europeu per reduir les morts per càncer

La Comissió Europea proposa destinar 4.000 milions en programes de prevenció, diagnòstic i tractament

Press point by Ursula VON DER LEYEN, President of the European Commission
Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comissió Europea

L’executiu comunitari ha presentat el Pla Europeu sobre el Càncer, que abordarà tot el camí de la malaltia, des de la prevenció, diagnóstic i tractament, fins a la qualitat de vida dels pacients i supervivents. Sense accions concloents, apunta la Comissió, els casos de càncer podrien disparar-se un 25% l’any 2035, amb un impacte econòmic global a Europa que superarà els 100.000 milions d’euros anuals.

El pla, dotat amb 4.000 milions d’euros, es dura a terme principalment a través dels programes Horizon i Salut, i girarà a l’entorn de quatre grans pilars. “El 2020, vam perdre 1,3 milions d’europeus a causa d’aquesta malaltia. I, lamentablement, el nombre de casos va en augment” alerta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Segons les estimacions de la Comissió, l’any passat hi va haver 2,7 milions de persones més diagnosticades de càncer.

Quatre àrees d’acció clau

El primer pilar del pla serà la prevenció. Es posaran en marxa mesures per combatre factors de risc com les substàncies perilloses, la contaminació mediambiental, el consum perillós d’alcohol o el tabac. Un dels objectius en aquest terreny serà aconseguir que menys del 5% de la població consumeixi tabac l’any 2040 (davant el 25% de mitjana actual), pel que es preveu endurir la regulació dels productes de tabac i revisar la seva fiscalitat, entre altres mesures. Per prevenir els càncers causats per infeccions, l’objectiu del Pla és vacunar almenys al 90% de nenes i augmentar significativament la vacunació de nens per al 2030. També fomentar l’activitat física i dietes saludables.

El segon gran pilar de l’estratègia va dirigit a millorar la detecció precoç dels càncers a través d’un accés més gran, i més igualitari, a proves de diagnòstic. L’objectiu és que el 90% de la població que reuneix els requisits per a les proves de detecció de càncer de mama, coll uterí i colorectal se sotmetin a proves de detecció el 2025.

El tercer àmbit de treball se centrarà en el diagnòstic i el tractament per aconseguir una atenció oncològica més ben integrada i integral que permeti alhora abordar l’accés desigual a una atenció i medicaments de qualitat. En aquest terreny, l’objectiu de Brussel·les és que el 90% dels pacients elegibles tinguin accés a centres oncològics integrals nacionals connectats a través d’una xarxa de la UE l’any 2030. A més, a finals del 2021 es llançarà una nova iniciativa de «diagnòstic del càncer i tractament per a tots» per ajudar a millorar l’accés a diagnòstics i tractaments innovadors del càncer i una iniciativa europea per a entendre el càncer (UNCAN.eu), que ajudarà a identificar individus amb un alt risc de càncer comú.

L’últim focus del pla d’acció estarà posat en l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de pacients de càncer i el seu seguiment. Això inclou la rehabilitació, la recurrència de tumors potencials, la malaltia metastàtica i mesures per donar suport a la integració social i la reinserció en el lloc de treball.