Personalitzar el cribatge del càncer de mama redueix costos i falsos positius

mamaLa tendència actual per a la detecció precoç del càncer de mama és l’enfoc personalitzat, de manera que la franja d’edat per realitzar mamografies i la freqüència d’aquesta prova variïn d’acord al risc de patir càncer de mama.

Els investigadors han fet una avaluació econòmica i un estudi de danys i beneficis del cribatge utilitzant models matemàtics i informació sobre l’impacte econòmic i en salut que el càncer de mama té sobre la població. La recerca ha avaluat fins a 2.624 estratègies de cribatge, combinant diferents periodicitats dels exàmens, edats d’inici i final de les proves, i els diferents grups de risc (baix, moderat baix, moderat alt i alt).

La investigació conclou que si enlloc de fer mamografies bianuals a totes les dones d’entre 50 i 69 anys es combinen els exàmens anuals, triennals i quinquennals, es poden evitar els efectes adversos del cribatge’. El cribatge òptim es caracteritza per exàmens cada any a les persones amb alt risc de malaltia i cada 3 o 5 quan el risc és baix o moderat.