Per què cal fer-se mamografies?

Aquesta entrada s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer

El cribratge del càncer de mama consisteix a fer una prova a una dona aparentment sana buscant detectar la malaltia en una fase primerenca. Amb la detecció precoç es persegueix facilitar el tractament i reduir el nombre de morts causades per la malaltia.


Tots els cribratges han de complir una sèrie de premisses per a poder recomanar-se i aquest no és una excepció: 

  • El càncer de mama és una malaltia molt freqüent. El tumor més freqüent en dones.
  • És detectable abans que apareguin els primers símptomes.
  • El tractament d’un càncer detectat en fase precoç millora el pronòstic de la malaltia i en general és menys agressiu.
  • Fa temps que es va demostrar que el cribratges redueix les morts causades pel càncer de mama.
  • Existeix una prova vàlida, segura, fiable i ben acceptada per la població.

pink-1821381_1280Fotos: Pixabay

La prova que s’utilitza és la mamografia, que és una radiografia de les mames. Actualment, és l’única que ha demostrat ser útil per a reduir la mortalitat per càncer de mama en la població general.

El benefici del cribratge de càncer de mama amb mamografies és igual per a totes? 

En les dones sense factors de risc el benefici depèn de l’edat. Hi ha suficient evidència que les mamografies són efectives per a reduir la mortalitat per càncer de mama en dones entre 50 i 69 anys. En molts països existeixen programes que conviden a totes les dones d’aquesta edat a fer-se una mamografia cada dos anys. Les dones que participen redueixen la probabilitat de morir per càncer de mama en un 40%. Dit d’una altra manera: “de cada 1000 dones que es fan mamografies de forma regular en aquest grup d’edat s’eviten 5 morts per càncer de mama”.

L’evidència científica sobre la utilitat de les mamografies de cribratge no és tan consistent en les dones de 40 a 49 anys i la reducció de la mortalitat també és menor. Una de les explicacions és l’evolució de la mama amb l’edat. En les dones joves la mama és molt densa i amb el temps va tornant-se més grassa. La sensibilitat de la mamografia és menor en mames denses, per tant, la utilitat com a prova de cribratge és menor com més jove és la dona.

El cribratge també ha demostrat la seva efectivitat en dones de 70 a 74 anys i en alguns països els programes poblacionals han començat a convidar a aquestes dones.

El cribratge de càncer de mama té algun efecte advers? 

La mamografia és una prova mínimament invasiva. És cert que algunes dones poden sentir dolor per la compressió de la mama, cosa imprescindible per a obtenir imatges de bona qualitat. No obstant això, aquest dolor és tolerable i a més molt breu, ja que a penes dura uns segons. Algunes dones també poden sofrir estrès també durant el procés, sobretot quan es necessita algun estudi complementari a la mamografia per a descartar un càncer. Finalment, encara que s’irradia la mama la quantitat rebuda és mínima.

Existeixen càncers que creixen amb extraordinària lentitud, alguns fins i tot poden detenir la seva evolució. Aquest tipus de tumors mai haurien arribat a donar símptomes o a posar en risc la vida de la dona. No obstant això, poden ser detectats per la mamografia.

Actualment no es pot saber que càncer progressarà ràpidament i com no, per la qual cosa una vegada detectats el tractament és el mateix. A aquest efecte del cribratge se’l coneix com sobrediagnòstic o sobretractament.

Per cada 1.000 dones que es fan mamografies de forma regular cada 2 anys entre els 50 i els 69 anys, entre 5 i 10 dones poden ser diagnosticades d’un càncer o d’una lesió precancerosa que mai hauria posat en perill la seva vida.

Quina és la recomanació final?

El cribratge de càncer de mama es recomana a totes les dones de 50 a 69 anys. Encara que s’aconsella informar del benefici i el risc perquè cada dona pugui prendre la seva pròpia decisió sobre la base dels seus valors personals. Aquesta recomanació podria ampliar-se fins als 74 anys en un futur pròxim.

En les dones més joves i sense factors de risc es considera que el benefici aportat pel cribratge no supera els seus efectes adversos i no es recomana de forma generalitzada. En canvi, si s’aconsella el cribratge a les dones d’alt risc.

Són factors de risc de càncer de mama:

  • Antecedents familiars de càncer de mama o ovari.
  • Antecedents personals de càncer o lesions precanceroses en la mama.
  • Antecedents de radioteràpia sobre el tòrax.

CARMEN VIDAL LANCIS

Institut Català d’Oncologia

Referències:
– Breast Cancer Screening. Lyon France. IARC Handbooks of Cancer Prevention (Volume 15)., 2016
– Informació del programa de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya