Obren una nova via d’investigació contra el càncer de pulmó

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i oncòlegs de l’Hospital Clínic de Barcelona han trobat una nova via d’investigació contra el càncer de pulmó. 

una nova via contra el càncer de pulmó

L’estudi, que ha estat publicat a la revista ‘Molecular Cancer Research’, ha analitzat les cèl·lules veïnes més abundants en el càncer de pulmó –fibroblastos– i ha identificat alteracions específiques per a cada subtipus tumoral d’aquesta malaltia.

Aquests resultats podrien facilitar el desenvolupament de teràpies personalitzades per als tipus més freqüents de càncer de pulmó. A diferència del que passa amb els teixits sans, els fibroblasts s’acumulen quan hi ha un tumor, i fins ara es creia que es devia a factors de creixement segregats per les cèl·lules cancerígenes.

La investigació va comparar en quins casos aquesta acumulació es devia a elements bioquímics –com els factors de creixement– i en quin moment el tumor és una massa sòlida més rígida que el teixit sa.

Les mostres estudiades procedien de fibroblasts del tumor de pulmó més freqüent, el càncer de pulmó no microcític, i concretament de dos dels seus subtipus: la adenocarcionama i el carcinoma de cèl·lules escamoses.