Nova diana terapèutica per al càncer de tiroides

Un equip espanyol ha descobert un circuit de regulació basat en microARN que és essencial per mantenir l’estat diferenciat de la cèl·lula tiroïdal en el càncer de tiroide. La troballa permetria dissenyar estratègies per reconduir la captació de iode en tumors resistents a la teràpia.

tiroides

En concret, els resultats obtinguts han revelat el mecanisme molecular implicat en el desenvolupament de metàstasis resistents al tractament amb iode radioactiu en càncer de tiroide. Aquestes metàstasi intractables i aquest treball permeten establir una nova diana terapèutica per recuperar la captació de iode i frenar la progressió tumoral del càncer de tiroide.

La investigació, realitzada a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Alberto Sols en col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital La Paz (Idipaz) i el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO ), a Madrid, s’ha dut a terme mitjançant tècniques de seqüenciació massiva. Els resultats es van publicar a Cancer Research,.

La presència de cèl·lules tiroïdals diferenciades és necessària per al tractament eficaç del càncer de tiroide amb iode radioactiu, un abordatge que es porta administrant durant dècades, el qual millora significativament el pronòstic d’aquests pacients. No obstant això, hi ha malalts que desenvolupen metàstasi que perden aquesta capacitat de captar iode i es tornen refractaris al tractament amb iode radioactiu, empitjorant la supervivència d’aquests pacients.

Entendre els mecanismes que regulen l’expressió de NIS i com s’altera en diversos processos patològics com el càncer és una àrea de recerca molt activa en el camp de la tiroide. Permetrà dissenyar estratègies per reinducir la captació de iode en aquests tumors refractaris.

Els microARN són petites molècules d’ARN que funcionen com a moduladors de l’expressió gènica i suposen un nivell de regulació a través del qual actuen en múltiples processos del desenvolupament i en els patològics. “S’ha demostrat que aquestes molècules són actors importants en la gènesi i la progressió del càncer”, assenyalen els investigadors. Aquest treball pioner mostra que entre els reguladors de l’expressió de NIS es troba un microARN denominat miR-146B.

La paraula “diferenciat”, en el cas del càncer de tiroide, es refereix al fet que les seves cèl·lules tenen un fort component de diferenciació, és a dir, que es comporten en gran mesura com a cèl·lules tiroïdals normals.

“Aquesta característica és la que es perd en els tumors refractaris i els nostres resultats revelen que el miR-146B és clau per a la pèrdua d’aquesta diferenciació tiroïdal que ocorre durant la carcinogènesi tiroïdal”, explica Pilar Santisteban, investigadora principal de l’estudi.

En concret, els autors demostren que el miR-146B reprimeix gens de diferenciació tiroïdal entre els quals es troben el transportador de iode NIS i el factor de transcripció PAX8. Aquests dos gens són essencials en la maquinària de la cèl·lula tiroïdal ja que permeten la captació i la organificación del iode (procés en el qual el iode passa a formar part de les hormones tiroïdals).

És més, PAX8 i miR-146B es regulen mútuament i comparteixen gens dianes que inclouen altres gens de diferenciació tiroïdal, a més de NIS, que també estan implicats en el metabolisme del iode. D’aquesta manera es forma un circuit de regulació que determina l’estat de diferenciació tiroïdal.