Nous descobriments diana en càncers de mama agressius

Un projecte de recerca centrat en l’estudi d’una nova diana del càncer de mama agressiu ha merescut la beca que la Fundació Fero destina a impulsar a joves científics del camp oncològic. El projecte està encapçalat per Arkaitz Carracedo, cap de Grup del Programa d’Oncologia Molecular del CIC bioGUNE, al Parc Tecnològic de Biscaia.

Investigació càncer de mama
Arkaitz Carracedo, del CIC bioGUNE, a Derio (Biscaia). (JOSÉ LUIS PINDADO)

El projecte parteix de la base que la proteïna PML es troba present en la meitat dels càncers de mama triple negatiu, i els investigadors estudien quin paper juga en les cèl·lules. “L’objectiu d’aquest projecte és aprofundir en la funció de la proteïna PML, entendre per què té un paper tan determinant en certs tipus de càncer de mama, i definir la seva utilitat com a marcador de pronòstic i tractament”, ha exposat Carracedo.

L’anomenada proteïna de la leucèmia promielocítica (PML) és coneguda pel seu paper en aquest tipus de leucèmia. El grup de Carracedo indaga des de fa quatre anys en les seves implicacions en el càncer de mama. En concret, aquests investigadors van revelar, en un estudi publicat el 2012 a The Journal of Clinical Investigation, que la proteïna se sobreexpressa en la meitat dels tumors de mama triple negatiu.

El projecte s’emmarca en la investigació en nous biomarcadors de resposta a tractament que estan demostrant millorar l’eficàcia en l’abordatge del càncer. En aquests càncers de mama, els de pitjor pronòstic, les cèl·lules no presenten receptors d’estrògens (ER-) ni receptors de progesterona (PR). Suposen el 10-15 per cent de tots els tumors mamaris. “Ja constatem que en la meitat d’aquests tumors augmentava l’expressió de PML, i ara volem determinar per què passa, si aquesta expressió és important per a algun tipus de cèl·lula. De fet, arran d’estudis que hem realitzat, pensem que les cèl·lules tumorals més indiferenciades podrien ser les que es beneficien especialment de l’expressió de la proteïna “.

Un dels avantatges d’aquest projecte és que la proteïna ja s’empra com a biomarcador en certes leucèmies, de manera que les eines de diagnòstic ja estan desenvolupades. Fins i tot hi ha un fàrmac inhibidor de PML (triòxid d’arsènic) Que s’utilitza com a tractament de la leucèmia aguda.