Nou tractament per a un important subgrup de pacients amb càncer de còlon

El càncer colorectal representa un dels càncers més comuns en tot el món, amb un nombre estimat d’1,2 milions de casos anuals i una mortalitat de més de 600.000 persones cada any. Actualment, el tractament del càncer, tant en la seva fase inicial com en pacients amb metàstasi, es basa principalment en la quimioteràpia.

cancer colon

Calen, però, biomarcadors predictius de resposta per ajudar a identificar el grup de pacients que podrien beneficiar-se de certs tractaments quimioterapèutics, i poder evitar així la toxicitat innecessària en tots aquells malalts que no es beneficiaran d’un fàrmac concret. Fins a dia d’avui, s’han identificat molt pocs biomarcadors predictius de resposta a la quimioteràpia, i cap d’ells s’utilitza en la pràctica clínica. En aquest sentit, els cribatges genètics funcionals representen una eina poderosa a l’hora d’identificar els mecanismes de resposta als fàrmacs i les interaccions que poden resultar letals per a les cèl·lules tumorals.

Amb la finalitat de progressar en aquesta línia d’identificació de biomarcadors contra el càncer, dos investigadors del Programa Procure de l’IDIBELL,  Alberto Villanueva i David G. Molleví, juntament amb Ramon Salazar, Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO, i amb el suport del Servei d’estabulari de l’IDIBELL, han participat activament en un estudi dirigit per Rene Bernards i publicat recentment per la prestigiosa revista Cell, i que ha estat elaborat en col·laboració amb científics de diversos centres de recerca europeus.

L’equip científic s’ha interessat, en concret, per un dels subgrup de pacients afectats de càncer colorectal: els que presenten la mutació V600E a la proteïna BRAF (una quinasa de la via RAS-RAF-MEK-ERK), i que representen, aproximadament, el 10% de pacients d’aquest tipus de càncer. Prèviament, diversos informes ja havien demostrat l’impacte negatiu que aquesta mutació exerceix a en el pronòstic del càncer colorectal i, especialment, en el tractament del càncer metastàsic.

És molt interessant remarcar que els càncers de còlon amb la mutació BRAF (V600E) tenen un perfil d’expressió gènica característic que també es troba en alguns tumors que no presenten aquesta mutació. En conjunt, s’agrupen sota la denominació detumors BRAF-like, i representen al voltant del 20% de tots els càncers de còlon. En aquests pacients, els investigadors han dut a terme un estudi genètic per identificar les vulnerabilitats de les cèl·lules de càncer de còlon BRAF-like. Al treball publicat s’hi descriu la proteïna RANBP2 com a factor essencial per a la supervivència de tumors BRAF-like, però no per a les cèl·lules tumorals d’altres subgrups de càncer de còlon. La supressió de RANBP2 desencadena defectes mitòtics que duen a la mort cel·lular només en cèl·lules de tumors BRAF-like. En conseqüència, el treball publicat amb la participació de l’IDIBELL i de l’ICO descriu un taló d’Aquil·les específic d’aquestes cèl·lules, que poden ser tractades amb vinorelbina, un fàrmac quimioterapèutic que actualment no s’utilitza clínicament per al tractament de càncer de còlon.

Els resultats publicats a Cell posen de relleu la utilitat dels enfocaments genètics funcionals a l’hora de descriure les vulnerabilitats dels diversos subgrups de càncers, susceptibles a ser explorades des de la vessant clínica. En aquest sentit, recentment i en el si del projecte MoTriColor finançat per la Comissió Europea, s’ha iniciat un assaig clínic en fase II per avaluar l’efectivitat de la vinorelbina en pacients de càncer colorectal estratificats en funció del perfil d’expressió (BRAF-like).