Neix #despresdelcancer, el primer espai digital a Catalunya per a persones que han superat o cronificat un càncer

  • A Catalunya hi ha més de 110.000 persones que han superat o cronificat la malaltia. La xifra augmenta cada any, un 1,6-1,7%.
  • El portal #despresdelcancer vol donar resposta a les necessitats d’informació i serveis que tenen aquestes persones per ajustar-se a una nova realitat, organitzant la informació en 5 blocs
  • També vol visibilitzar les necessitats d’aquest col·lectiu per conscienciar la societat d’aquesta nova realitat

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) acaba de posar en marxa el primer espai digital a Catalunya dirigit exclusivament a les persones que han superat o cronificat la malaltia del càncer.

IMG_20170713_121855

S’estima que hi ha més de 110.000 persones que han superat o cronificat la malaltia i que aquesta xifra augmenta, cada any, entre um 1,6-1,7%.

El creixement d’aquest col·lectiu planteja -d’una banda- la necessitat d’oferir un suport que ajudi a l’adaptació d’aquestes persones, infants i adults, a una nova situació.

Aquest suport ha d’oferir , entre d’altres, la cobertura de necessitats operatives concretes com el maneig de seqüeles, consells dietètics, assessorament laboral i educatiu, etc. La persona ha de passar d’estar en mans dels altres a estar en mans d’ella mateixa.

També cal promoure canvis  socials que ajudin a la reincorporació laboral o els criteris financers per tenir en compte la realitat del supervivent de càncer així com evitar l’estigma social, augmentant el coneixement de la seva realitat.

El portal online, #despresdelcancer (www.despresdelcancer.cat), neix amb l’objectiu d’ajudar aquestes persones que han superat o cronificat la malaltia oferint recursos d’informació i eines sobre com afrontar la vida quotidiana després del càncer. També pretén visibilitzar les necessitats d’aquest col·lectiu per conscienciar a la societat d’aquesta nova realitat.

D’aquesta manera, l’espai digital consta de cinc blocs: Com estic ( amb continguts sobre la gestió de seqüeles per millorar i ajustar-se als canvis físics i emocionals). Em cuido ( Recomanacions per adoptar un estil de vida saludable per millorar la qualitat de vida ), M’organitzo ( informacions pràctiques per necessitats en l’àmbit laboral, financers, legal i que permeten reorganitzar la vida), Suport i Serveis ( recull de serveis en l’àmbit psicosocial i laboral que ofereixen les entitats federades) i Comparteixo ( espai per compartir experiències de diferents testimonis).

Cada un d’ells intenta donar resposta als diferents àmbits en els quals s’ha detectat que hi ha necessitats no resoltes.

Aquest espai és el resultat d’un llarg camí que la FECEC va començar l’any 2014 amb l’estudi sobre com Millorar l’experiència de supervivents de càncer. Posteriorment, el 2015 es va organitzar la jornada per presentar l’estudi sobre ‘Reinserció laboral i càncer de mama’ amb la idea d’abordar aquest tema entre tots els agents implicats per superar les dificultats laborals que pateixen les persones que han superat el tractament de càncer.

L’espai digital #despresdelcancer compta amb el suport de la Fundació Obra Social de la Caixa i el Grup Perelada.