Menjar iogurts protegeix els homes de tumors colorectals que poden acabar en càncer

Menjar dos o més iogurts a la setmana pot reduir el risc de desenvolupar adenomes colorectals, tumors benignes que en ocasions poden derivar en càncer colorectal. L’efecte només s’ha comprovat en homes. Els resultats es publiquen a la revista “Gut”.

iogurt

Estudis anteriors suggerien que menjar iogurt redueix el risc de de càncer colorectal. Però no hi havia informació sobre si també disminuïa el perill de tenir adenomes. Per això, un equip d’investigadors dels Estats Units van estudiar la relació, al llarg de 26 anys, del consum de iogurt i l’aparició d’adenomes. El primer signant de l’article és Xiaobin Zheng, de la Facultat de Medicina de la Universitat Washington a Sant Louis.

L’estudi es va fer amb dades de 32.606 homes i 55.742 dones dels Estats Units. A tots se’ls van practicar una endoscòpia durant el seguiment de l’estudi, entre el 1986 i el 2012. I cada quatre anys se’ls va demanar informació detallada sobre els seus hàbits i dieta, inclosa la quantitat de iogurt que menjaven

Al llarg d’aquests anys, es van desenvolupar 5.811 adenomes colorectals en homes i 8.116 en dones.

En homes,sí. En dones, no

El processament de les dades va permetre calcular que els homes que menjaven dos o més iogurts a la setmana tenien un 19% menys de probabilitats de desenvolupar adenomes colorectals en relació amb els que no en menjaven cap. L’efecte protector encara era més gran, d’un 26%, per als adenomes amb alta probabilitat d’esdevenir cancerosos i per als que es trobaven en el còlon més que per als del recte.

En dones, en canvi, no es va apreciar cap efecte protector del consum de iogurts.

Es tracta d’un estudi observacional. Com que no és un estudi clínic, on es controlen totes les variables i s’administra un fàrmac o un aliment a un grup i no a un altre, no es poden establir conclusions sobre les causes d’aquest efecte preventiu. Però els autors apunten algunes possibilitats.