El Govern elimina l’acomiadament automàtic per incapacitat permanent

El Govern ha anunciat dimarts 21 de maig una reforma que elimina l’acomiadament automàtic dels treballadors que es trobin en situació incapacitat permanent.

Fins ara, la normativa vigent permetia les empreses acomiadar automàticament els treballadors que eren declarats en situació d’incapacitat permanent total, incapacitat absoluta i gran invalidesa. Aquest acomiadament automàtic es justificava amb l’argument que el treballador no podia seguir desenvolupant la seva feina habitual.

Amb aquesta reforma, la legislació laboral espanyola s’alinea amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i garantirà que una persona amb discapacitat no hagi de perdre forçosament la seva feina per la seva condició.

Detalls de la modificació

Modificació de l’article 49.1.e de l’Estatut dels Treballadors

El text vigent deia: “El contracte de treball s’extingeix: […] Per mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta del treballador”.

El text reformat elimina la possibilitat d’acomiadament automàtic per incapacitat permanent. En lloc d’això, s’estableix que serà el propi treballador qui decideixi si desitja continuar en el seu lloc de treball o no i serà obligatori que les empreses facin els ajustos raonables que permetin a les persones amb discapacitat exercir el seu dret al treball, inclòs si accedeixen a la situació de discapacitat amb posterioritat a l’inici de l’activitat professional. En cas que no sigui possible adaptar el lloc original, l’empresa haurà d’oferir al treballador altre lloc de treball vacant i disponible que sigui conforme amb el seu perfil professional i compatible amb la seva nova situació.

Termini per a la implementació

La norma estableix un termini de sis mesos perquè les empreses facin els canvis necessaris en els casos d’invalidesa permanent i els seus diferents graus. Aquest període permetrà a les empreses adaptar les seves estructures i processos per a complir amb la nova normativa.

Servei d’assessorament legal de la FECEC Junts contra el Càncer

La FECEC disposa d’un servei d’assessorament legal en matèria de drets sociolaborals per a persones amb càncer, prestat per el despatx d’advocats Fidelitis, despatx especialista en tràmits d’incapacitats permanents.

El servei d’assessorament i l’estudi de viabilitat és de franc per a les persones usuàries. Si s’obté una resolució favorable o si s’aconsegueix la incapacitat, s’abonarà una tarifa amb caràcter preferent.
Qualsevol persona pot adreçar la seva consulta posant-se en contacte amb l’entitat federada més propera, o bé escrivint un correu electrònic a l’adreça legal@juntscontraelcancer.cat.

Reprèn, servei d’orientació laboral per després del càncer

El Reprèn és un servei d’orientació laboral gratuït de la FECEC dirigit als usuaris que han patit un càncer i busquen una feina adaptada a les necessitats físiques i/o emocionals derivades de la malaltia.
El servei avalua les necessitats de cada una de les persones interessades per, després, acollir-les a diferents programes de reinserció laboral on rebran un assessorament voluntari i gratuït d’orientació i intermediació laboral per tal de facilitar el seu accés al món laboral. 

Si necessites més informació contacta amb l’entitat de referència o directament amb la FECEC trucant al telèfon 93 314 87 53 o per email a treballsocial@juntscontraelcancer.cat

Font: 3CAT i Fidelitis