L’Institut Català d’Oncologia i l’OMS acullen el 3er Simposi sobre control del tabaquisme

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han organitzat avui el 3er Simposi ICO-OMS sobre control del tabaquisme, amb la presència de més d’un centenar d’assistents.

FR_tabac

La trobada internacional ha servit per fer un balanç dels reptes aconseguits des que està vigent el Conveni Marc sobre control del tabaquisme de la OMS, en els seus primers 10 anys des de la seva implantació, i identificar nous reptes per als propers anys.

Conveni Marc de Control del Tabaquisme
El Conveni Marc de Control del Tabaquisme és un tractat internacional aprovat per l’Assamblea Mundial de la Salut i ratificat per la majoria de membres de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).
Com recull el tractat, el control del tabac implica diferents vessants: des de la prevenció del consum en adolescents o la pròpia recerca, entre d’altres. A Catalunya el control del tabac és una de les prioritats del Pla de Salut, del Pla Interdepartamental de Salut Pública així com del Pla Director d’Oncologia.

Nous reptes per al control del tabac
Entre el reptes pel control del tabac a l’estat espanyol, i a la Unió Europea, cal destacar dues grans mesures. En primer lloc, tal i com ha recordat Tibor Sziláyi, del Secretariat del Conveni Marc, alguns països com Itàlia acaben d’incorporar regulacions sobre el consum del tabac en vehicles particulars en presència de nens o dones embarassades. En segon lloc la incorporació de missatges d’advertència clars i ben visibles en els paquets de tabac.

En la conferència de clausura el professor de la Universitat de Curtin d’Austràlia, Mike Daube, ha presentat el progrés que s’ha aconseguit en aquell país en el control del tabac gràcies a la implantació de l’empaquetat neutre de les cigarretes i altres productes relacionats amb el tabac. Aquesta mesura, implica treure dels paquets de tabac els “signes d’identitat” de les marques que els comercialitzen, de manera que els paquets esdevenen estàndards per a qualsevol marca acompanyades amb grans fotografies i missatges.

Aquesta mesura ha suposat un gran pas endavant pel control del tabac i diversos països europeus, com ara França, Irlanda o el Regne Unit, ja l’han aplicat, mentre d’altres estan estudiant implantar-ho en breu.

L’ICO és centre col·laborador de l’OMS en tabaquisme
L’ICO és un centre de referència en l’àmbit del tabac. La Unitat de Control del Tabac de l’institut fa anys que té visibilitat i reconeixement internacional, tant per la recerca realitzada a Catalunya, Espanya i Europa com per la participació i lideratge de xarxes internacionals (com ara la xarxa internacional de centres sanitaris sense fum o la xarxa europea de prevenció del tabac). Així mateix, en els darrers anys ha col·laborat amb assessories i encàrrecs específics amb l’Oficina Europea de l’OMS, del Programa mundial de control del tabac (OMS Ginebra) o de l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (Lió).

L’ICO també és el coordinador i promotor de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHsF) que es va crear l’any 1999. És d’adscripció voluntària i té la finalitat de fomentar canvis organitzatius que afavoreixin unes institucions sanitàries lliures de fum. En els últims anys hi ha hagut un augment progressiu de centres que s’hi han adherit, fins arribar als 75 centres (hospitals d’aguts, monogràfics, de llarga estada i sòcio-sanitaris), la majoria de la xarxa pública assistencial.