L’Institut Català d’Oncologia i Bellvitge tracten un tipus de cefalea amb radiocirurgia per primera vegada a Catalunya

L’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat el primer programa de Catalunya i un dels primers de l’Estat espanyol de tractament de la neuràlgia del trigemin mitjançant radiocirurgia, que es posarà en marxa de manera conjunta entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Es tracta d’una intervenció molt precisa amb un alt impacte en la qualitat de vida del pacient.

190305-Trigemin.jpg_1697242365

La neuràlgia del trigemin és un dolor crònic que s’origina al trigemin, el nervi del cap que recull la sensibilitat de la cara i controla algunes altres funcions com la de mastegar. El dolor és intens i sobtat i pot aparèixer als ulls, la mandíbula, els llavis, les genives, les dents, el nas o el front. Generalment es desencadena en tocar alguna d’aquestes zones, o en mastegar, parlar, somriure, badallar, raspallar-se les dents o, fins i tot, amb els canvis de temperatura. Es calcula que pot afectar prop de l’1% de la població, i és més habitual en dones i en persones majors de 50 anys.

Molts casos es poden tractar amb èxit mitjançant un fàrmac (carbamazepina), o bé amb fàrmacs alternatius que es combinen amb aquest si, per si sol, no aconsegueix una bona resposta. En els casos en què tampoc hi ha una remissió del dolor duradora, el recurs més efectiu és la cirurgia oberta (craniotomia i microdescompressió vascular), mitjançant la qual el neurocirurgià crea una separació entre el nervi i el vas sanguini més proper que pot fer desaparèixer el dolor.

En cas que hi hagi alguna contraindicació per a l’operació o bé el pacient no s’hi vulgui sotmetre pels riscos d’una cirurgia cranial, es porten a terme també diferents procediments percutanis per intervenir sobre el nervi que tenen l’avantatge de ser menys invasius, però alhora ofereixen pitjors resultats a llarg termini i també comporten un risc quirúrgic i anestèsic.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han posat en marxa ara una teràpia complementària a les esmentades, la radiocirurgia funcional, que consisteix a administrar de forma molt precisa i especialitzada radiacions ionitzants sobre el nervi trigemin amb un mètode estereotàctic (orientat per coordenades tridimensionals i guiat per la imatge) que permet administrar dosis molt altes sobre la diana planificada (al voltant de 90 Gy).

Aquesta teràpia es practica mitjançant l’avançat model d’accelerador lineal Novalis TrueBeam de l’ICO l’Hospitalet, unitat especialment dissenyada per realitzar tractaments de radiocirurgia i d’altres tractaments de màxima precisió com la radioteràpia estereotàctica extracranial (SBRT).

El pacient és immobilitzat amb una màscara de plàstic i la radiació que se li aplica no és invasiva (no es practica cap incisió). El càlcul de la dosi realitzada és d’una extrema complexitat, ja que la dosi administrada és molt alta i a una lesió de molt pocs milímetres. Es tracta d’un tractament ambulatori (el pacient passa la nit a casa) i té habitualment una durada d’uns 45 minuts.

Els responsables d’aquesta tècnica destaquen que un dels reptes més importants ha estat coordinar els diferents especialistes dels dos hospitals implicats: neuròlegs, neurocirurgians, oncòlegs radioteràpics, físics mèdics, neuroradiòlegs i neurofisiòlegs, principalment, els quals formen una unitat multidisciplinària de tumors cerebrals neurooncològics, la Unitat Funcional de Neurooncologia.

Diversos d’aquests especialistes han seguit un procés de formació per posar en marxa el programa i, a més, han passat la certificació de qualitat Novalis, que confirma que tots els professionals que participen en el procés de la radiocirurgia tenen la màxima capacitat per realitzar-ho, i que tots els processos i tecnologia utilitzada estan al màxim nivell. Aquesta certificació de qualitat internacional ha estat la primera que s’ha lliurat a un equip hospitalari (ICO-HUB) de l’Estat espanyol.

El primer tractament es va realitzar a mitjans de novembre a un pacient en qui havien fracassat els tractaments farmacològics i que tenia una contraindicació per operar-se. La intervenció va comptar amb la presència d’un oncòleg radioteràpic alemany amb molta experiència en aquesta intervenció. Al pacient li va desaparèixer el dolor al mes de finalitzar el tractament i es troba en bon estat.

A mitjans de febrer s’ha realitzat el segon cas. En ser el primer equip a Catalunya que realitza aquesta intervenció, els seus responsables preveuen que el programa sigui referent per a pacients amb neuràlgia del trigemin en els quals no estiguin indicats els altres tractaments.