L’ICS i l’ICO presenten l’estratègia conjunta per promoure l’accés a tractaments oncològics innovadors al congrés d’oncologia més important a escala mundial

“L’experiència de la Xarxa Oncològica de Catalunya en la implantació d’acords sobre la base dels resultats permet l’accés a nous fàrmacs de forma eficient i amb l’enfocament compartit amb la indústria farmacèutica”. Ana Clopés, directora de Suport a l’Assistència de l’Institut Català de la Salut (ICS) i directora de Política del Medicament de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), ha presentat a la reunió mundial més important d’oncologia, celebrada a Chicago del 2 al 6 de juny, l’estratègia del medicament de la Xarxa Oncològica de Catalunya.

Hospital-de-Dia_GIRONAW.jpg_1986027767

L’experiència d’esquemes de pagament basats en resultats va començar l’any 2011 a l’ICO. Des d’aleshores, ja s’han signat 16 acords amb vuit empreses farmacèutiques i s’hi han inclòs 882 pacients fins l’abril de 2017. Aquesta estratègia està descrita al Pla de Salut i s’emmarca en les línies de treball del Programa d’harmonització de la medicació del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Per a Clopés, “l’existència d’una estratègia de medicaments conjunta es basa en la generació de sinergies en coneixement i gestió clínica per tenir accés a medicaments innovadors i, a la vegada, impulsar una investigació clínica competitiva”.

La directora de Suport a l’Assistència de l’ICS ha posat de relleu la importància d’aquesta línia d’actuació per aconseguir un millor accés a medicaments oncològics en una taula rodona del congrés anual de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), en la qual també ha participat com a moderador Josep Tabernero, director de Recerca de la Xarxa Oncològica de Catalunya, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i president electe de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO).

El treball coordinat dels hospitals de la Xarxa està basat en la gestió clínica, l’impuls de pràctiques basades en l’evidència i el desenvolupament de guies de pràctica clínica.

La Xarxa Oncològica de Catalunya

La Xarxa Oncològica de Catalunya va ser presentada pel Departament de Salut a l’abril de 2016 i és el resultat de l’acord estratègic de col·laboració entre dues empreses públiques, l’ICS i l’ICO, per impulsar un model assistencial centrat en el pacient, integral, continu i eficient. Un dels objectius més destacats de la Xarxa és, precisament, l’accés a nous medicaments i a tractaments més innovadors.