L´ICO tanca el 2015 amb 23 autotrasplantaments de medul·la òssia

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha tancat el 2015 havent realitzat 23 autotrasplantaments de medul·la òssia a Girona. Es tracta de la xifra més alta de trasplantaments autòlegs de progenitors hematopoètics que ha fet l’ICO des que va posar en marxa el programa a Girona l’any 2009, ja que habitualment se’n realitzen una quinzena anual, la gran majoria per tractar càncers de la sang com les leucèmies.

medul·la òssea

En total, des que es realitzen aquest tipus de trasplantaments a les comarques gironines, l’ICO ha realitzat 96 intervencions, i aquest any arribarà al centenar. Abans del 2009, quan els pacients gironins requerien aquesta tècnica eren derivats al centre que l’ICO té a Badalona.

L’hemopoesi és la producció de les cèl·lules de la sang. Així, els precursors o les cèl·lules mare dels elements sòlids de la sang s’anomenen progenitors de l’hemopoesi. I és el que es trasplanta en un trasplantament de medul·la òssia.

El tractament d’alguns càncers de la sang inclou l’administració d’altes dosis de quimioteràpia per eliminar el moll de l’os del pacient, que és l’afectat per la malaltia. Per poder regenerar després la medul·la òssia quan s’acaba el tractament, s’administren cèl·lules mare de la sang al pacient.

Aquestes poden provenir d’un donant -un familiar o una persona anònima que ha fet una donació altruista-, i és quan es parla d’un trasplantament al·logènic de progenitors hematopoètics. Si, en canvi, es tracta d’un trasplantament autòleg o autotrasplantament, les cèl·lules procedeixen del mateix pacient.

En aquest cas, abans d’aplicar la quimioteràpia, s’estimula el moll de l’os per augmentar la fabricació de cèl·lules mare; amb l’estrès de la medul·la òssia, aquestes passen a la sang, d’on són extretes i congelades per ser trasplantades una altra vegada. Quan el malalt acaba la químio, se li administren de nou per via endovenosa perquè repoblin una altra vegada el seu sistema hematològic.