L’ICO lidera el primer assaig clínic de tractament per al COVID-19 en pacients oncològics

Els pacients oncològics són una de les poblacions de més risc a l’hora de contraure el COVID-19 atès el seu estat immunològic i físic provocats pel tractament i la pròpia malaltia. En aquest context, l’ICO lidera el primer assaig clínic de tractament per combatre el COVID-19 en aquesta població.

COVID-Cancer-01.jpg_2098653412

L’objectiu de l’estudi és validar l’eficàcia d’un nou tractament per evitar la progressió de la insuficiència respiratòria i, per tant, disminuir la necessitat d’ingrés a la UCI. Concretament, el fàrmac objecte de l’assaig, s’utilitza habitualment per a l’artritis reumatoide als pacients ingressats per COVID-19 que tinguin afectació clínica i radiològica.

L’assaig està dissenyat en dues fases. A la primera s’avaluarà la seguretat i l’efectivitat del tractament , i en la segona s’assajarà en pacients dels diferents hospitals de la xarxa ICO.

La infecció per coronavirus COVID-19 afecta principalment les vies respiratòries provocant símptomes lleus en el 80% dels infectats. No obstant, en el 20% restant els símptomes son greus i requereixen hospitalització, i el 5% dels casos confirmats requereixen, a més, ingrés a la UCI. En aquest context, i afegint el fet que el COVID-19 és altament contagiós, els sistemes sanitaris estan col·lapsant, ja sigui per manca de disponibilitat de recursos materials i humans, com per la necessitat de personal altament capacitat i l’alta complexitat dels tractaments, incloent respiradors mecànics.

Actualment els tractaments que s’estan utilitzant es dirigeixen a combatre la infecció viral amb antiretrovirals, i prevenir la inflamació. No obstant, estan limitats per l’elevat cost i l’alta demanda a nivell mundial. El tractament objecte de l’assaig, si és adequat, pot estendre’s a la població en general, fet que comportaria, a escala general, una disminució de la necessitat d’ingrés a la UCI i de la taxa de mortalitat, i, a la vegada, una descongestió del sistema sanitari.

Totes les persones que vulguin col·laborar amb aquest assaig i així dotar de més recursos l’equip investigador per dur a terme la seva recerca ho pot fer a través del següent enllaç: https://www.contraelcoronavirus.org/ico