L’ICO i l’Hospital de Bellvitge incorporen una nova teràpia radiometabòlica per tractar tumors neuroendocrins

L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) l’Hospitalet han iniciat l’aplicació clínica del tractament amb el radiofàrmac Lu-177-Dotate en pacients amb metàstasis inoperables de tumors neuroendocrins del tracte gastrointestinal de l’intestí mitjà.

170719-ICO-Bellvitge-Lutecio.jpg_1479661588

Aquesta alternativa terapèutica assistencial, que s’està implantant de manera progressiva a nivell mundial, frena la progressió de la malaltia amb menys toxicitat i millora la qualitat de vida dels malalts.

El Lu-177-Dotate és un fàrmac radioactiu (radiofàrmac) amb afinitat específica pels receptors de somatostatina de les cèl·lules tumorals d’aquest subtipus de càncer, on la radiació beta provoca la mort cel·lular.

El tractament estàndard inclou 4 dosi que s’administren 1 cada 8 setmanes, en una habitació especial del Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital de Bellvitge, de gestió compartida entre l’Hospital i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.

Un dels fets diferencials d’aquest tractament és que s’ha apostat per una teràpia individualitzada. Sempre que les condicions del pacient ho permetin, s’opta per una teràpia tipus hospital de dia (8 hores) en lloc de l’ingrés hospitalari.

També constitueixen un fet diferencial els estudis dosimètrics post-tractament amb imatges seriades identificant la diferent acumulació del radiofàrmac a les metàstasis per diferenciar precoçment els pacients responedors dels no responedors.

En el primer pacient que ha iniciat el tractament després de les dues primeres sessions, un cop realitzat el TAC de control s’evidencia com s’ha frenat el creixement del tumor en totes les seves localitzacions.

A la implantació progressiva del Lu-177 hi ha contribuït la recent publicació dels resultats de l’assaig clínic NETTER-1 (Strosberg J et al. N Engl J Med 2017; 376:125-135). El Servei de Medicina Nuclear, va participar en aquest assaig durant els anys 2014-15. Les limitacions més importants són el cost elevat, els requeriments (estructurals, normatius, de personal especialitzat i d’equipament) i la complexitat del procediment.

En la transició de la recerca a l’assistència han estat determinants la sensibilitat i coordinació entre les institucions implicades, així com la implicació dels professionals. Cada tractament requereix la participació activa multidisciplinar i coordinada per diversos professionals: l’oncòleg mèdic que proposa cada candidat al comitè on es valida segons els criteris d’inclusió d’un protocol intern; els professionals de medicina nuclear-radiofarmàcia-farmàcia que validen la indicació i demanen cada dosi (actualment amb un procediment d’ús compassiu); i el Servei de Medicina Nuclear on es realitza la visita pre-tractament, l’administració del radiofàrmac i la comprovació per imatge de l’acumulació del tractament a les lesions, i on participen metges nuclears amb una formació específica, infermers referents, tècnics i especialistes en radiofarmàcia i radiofísica.

Els tumors neuroendocrins
Els tumors neuroendocrins són tumors relativament poc freqüents, uns 5 casos per 100.000 habitants cada any, encara que la seva incidència està creixent durant els últims anys.

Els més comuns es localitzen en el tracte gastrointestinal, és a dir, a l’estómac, intestí i pàncrees. La supervivència global als 5 anys és del 65%.

L’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge (ICO-HUB) és un dels quatre hospitals referents en tumors neuroendocrins de Catalunya.