L’ICO i la UOC impulsen la recerca del càncer amb Big Data

L’ICO i la UOC han signat un conveni de col·laboració per explotar el big data en la investigació sobre el càncer aquest gener. El treball entre les dues institucions permetrà analitzar i ampliar el detall de l’estadi tumoral amb les diferents escales específiques per cada tipus de tumor i desenvolupar els models de classificació automàtica per abordar tractaments i polítiques públiques.

180130-Big-Data.jpg_527194681

L’ICO, a través de la unitat de registre de tumors hospitalaris, liderada per la cap de la unitat de Registre de Tumors Hospitalari, Josepa Ribes, aportarà l’experiència en la classificació internacional de SNOMED-CT i els diferents diccionaris a aplicar dintre de les eines informàtiques desenvolupades en el marc d’aquest conveni.

Per desenvolupar aquest projecte, la UOC, a través de la Càtedra UOC-BSA, analitzarà la metodologia per extreure les dades a partir del llenguatge natural dels Informes d’Anatomia Patològica de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i complementar sistema d’informació d’anatomia patològica (base de dades anomenada RAPA). L’HC3 és la història electrònica que agrupa els documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial.

“Es tracta de fer servir dades no estructurades i transformar-les en estructurades”, avancen els dos responsables del projecte, Francisco Lupiáñez, director del grup de recerca Open Evidence de la UOC i la cap de la unitat de Registre de Tumors Hospitalari del ICO, Josepa Ribes. “L’HC3 té molts informes patològics que són text lliure. Cadascun amb el seu estil i format. El que farem és transformar aquest text lliure en indicadors”, afegeix Lupiáñez. Això permetrà tenir dades comparables que serviran per fer estudis i poder dissenyar, entre d’altres coses, polítiques públiques de salut. “Aquest conveni permetrà enriquir, doncs, el registre de càncer de Catalunya”.

Al maig del 2017, la UOC i l’ICO ja van signar un conveni marc de col·laboració amb una vigència de tres anys. Amb aquesta nova col·laboració, que arrenca aquest mes de gener, la UOC fa un pas més en l’aposta estratègica de la recerca aplicada amb un clar sentit pragmàtic i amb aplicació real.

Càtedra UOC-BSA
Al 2016, la UOC va iniciar un projecte similar amb la Càtedra UOC-BSA, possible gràcies al llegat de Romà Núñez Lloreda, resident a Badalona, qui va deixar una herència a Badalona Serveis Assistencials. Justament, la missió de la Càtedra UOC-BSA és desenvolupar avenços significatius en l’aplicació del Big Data i Anàlisis per a l’àmbit de la salut a través d’un enfocament interdisciplinari i la participació de tots els actors dins del sistema sanitari.

El grup de recerca Open Evidence ha estat el partner de BSA en aquesta càtedra i aquesta expertesa permet ara a Open Evidence, seguir avançant en l’objectiu de ser un jugador clau en la transformació de la indústria de la salut a través de solucions innovadores basades en anàlisis i tecnologia de Big Data.