L’Hospital del Mar potencia la Unitat de Patologia Mamària

La Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital del Mar inicia una nova etapa marcada per una major autonomia de gestió, amb l’objectiu de centrar la seva activitat a assolir una atenció basada en el valor, és a dir, en allò que aporta valor als pacients. Aquesta unitat, fundada l’any 2003, atén de mitjana unes 250 pacients afectes de càncer de mama a l’any, tot i el descens registrat per culpa de la pandèmia de la COVID-19 (amb 205 pacients ateses durant el 2020).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A partir d’ara, la unitat potenciarà la seva activitat amb la creació d’un equip propi de cirurgians, procedents dels serveis d’Obstetrícia i Ginecologia i de Cirurgia General. L’objectiu és assolir una gestió més àgil, superant antigues disfuncions i oferint el millor abordatge de la patologia mamària des d’un punt de vista multidisciplinari. La unitat compta també amb professionals dels serveis d’Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Diagnòstic per la Imatge i Anatomia Patològica, així com professionals d’infermeria i una infermera gestora de casos. També hi estan implicats els serveis de Cirurgia Plàstica, Medicina Nuclear i Medicina Física i Rehabilitació, i també professionals de Psicooncologia i Oncogeriatria.

Obtenir els millors resultats

El nou impuls a la unitat té com a objectiu obtenir els millors resultats possibles, adaptant-los a les necessitats i expectatives de les pacients. Per aquest motiu, l’equip de professionals que en formen part passen a tenir una major dedicació i una gestió directa dels recursos, que permetran oferir una atenció més propera, amb un únic circuit de diagnòstic, seguiment i tractament, apostant per un circuit ràpid que permeti disminuir el temps entre el diagnòstic i el tractament.

La unitat està centrada en el càncer de mama, però també tracta tota aquella patologia de la mama, sigui benigna o de risc. El seu equip quirúrgic, que ara compta amb cinc cirurgians i cirurgianes, oferirà també un servei de micropigmentació de l’arèola i el mugró. A la vegada, aquesta nova etapa també permetrà potenciar el vessant docent i de recerca de la unitat.

L’objectiu final de tot aquest treball és l’optimització dels recursos disponibles per anar més enllà del tractament de la patologia, analitzant els seus efectes sobre les pacients per millorar-ne l’abordatge.