L’Hospital del Mar fa servir colorant per detectar les cèl·lules malignes en cirurgies de metàstasis cerebrals

L’Hospital del Mar és el primer centre de Catalunya que posa en marxa un programa quirúrgic utilitzant fluoresceïna sòdica per a millorar la resecció de les metàstasis tumorals. Es tracta d’un colorant que es fixa a les cèl·lules canceroses. Això permet als cirurgians obtenir una major precisió a l’hora de realitzar la resecció completa del tumor. D’aquesta manera es garanteix que en acabar la cirurgia s’ha eliminat tot rastre de tumor, es limita el risc de recidiva i, per tant, es pot incrementar la supervivència.

L’equip de neurocirurgians de l’Hospital del Mar disposa d’una nova eina per garantir l’èxit de les cirurgies per a la resecció de metàstasis tumorals al cervell. El centre és el primer de Catalunya que posa en marxa un programa quirúrgic que farà servir un colorant, la fluoresceïna sòdica, per a millorar la detecció de les cèl·lules tumorals en aquest tipus de pacients. Aquesta substància s’adhereix a les cèl·lules canceroses, facilitant d’aquesta manera la seva localització i eliminació.

Com explica la Dra. Gloria Villalba, neurocirurgiana coordinadora del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital del Mar i responsable de la cirurgia oncològica al cervell al centre, “la fluorescència pot donar una informació molt rellevant, ja que ens pot ajudar a fer visibles cèl·lules malignes més enllà de la càpsula tumoral, no visibles d’altra manera, confirmant durant la mateixa cirurgia amb el patòleg que són cèl·lules tumorals, i extirpant la zona afectada, practicant, per tant, reseccions més grans i beneficioses des del punt de vista oncològic”.

Les guies oncològiques indiquen que cal deixar un marge de seguretat de teixit sa més enllà de la càpsula de la metàstasi per garantir que s’extreuen totes les cèl·lules malignes, és a dir, que la resecció ha d’anar entre 4 i 5 mil·límetres més enllà del que indiquen les imatges del cervell del pacient. Però aquest estàndard no garanteix la seva completa eliminació. Per tant, la fluoresceïna sòdica, que s’injecta per vena al pacient al mateix quiròfan i que no té efectes secundaris, pot ser una eina útil per comprovar si aquest marge és suficient o cal ampliar-lo.

La fluoresceïna sòdica, fa que les cèl·lules tumorals brillin amb fluorescència de color groc si es miren a través d’un microscopi dotat dels filtres adequats. La seva utilitat ha estat comprovada en altres patologies, com algunes oftalmològiques, però fins ara ha estat poc usada en neurocirurgia per a metàstasis cerebrals. En altres tipus de tumors, com els gliomes, hi ha altres substàncies que compleixen aquesta funció, però no funcionaven en pacients amb metàstasis.

L’equip de l’Hospital del Mar, en el qual hi ha professionals dels serveis de Neurocirurgia, Anatomia Patològica, Farmàcia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Neurologia i Radiologia, va començar a treballar amb aquest colorant a final del 2022. En el quiròfan es prenen mostres de la zona il·luminada per la fluoresceïna sòdica i s’envien al Servei de Patologia per certificar que es tracta de cèl·lules tumorals i continuar la resecció del tumor. “Això vol dir que la probabilitat de recidiva és molt menor, ja que depèn de les cèl·lules tumorals que hagin pogut quedar després de la cirurgia”, expliquen la Dra. Villalba i la Dra. Alejandra Narváez, que és metgessa adjunta al Servei de Neurocirurgia, totes dues encarregades de les cirurgies de metàstasis cerebral al centre.