L’exposició prolongada a pesticides i detergents augmenta el risc de limfoma

Els individus que han estat exposats durant almenys 30 anys a determinats productes químics presents en pesticides i detergents tenen fins a un 32% més de probabilitats de desenvolupar un limfoma.

limfomaAixí ho conclou un estudi liderat per Sílvia de Sanjosé i Laura Costas, del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO, que ha publicat la revista British Journal of Cancer.

El limfoma
Un limfoma és una proliferació maligna de limfòcits, unes cèl·lules que formen part del sistema immunitari de l’organisme. Generalment es produeix en els ganglis limfàtics, però també pot afectar altres teixits com el fetge i la melsa. Per la seva part, la leucèmia limfàtica crònica afecta els limfòcits que circulen per la sang.

Hi ha diversos tipus de limfomes, que es divideixen en dos grups principals: el limfoma no-Hodgkin i el limfoma Hodgkin (o malaltia de Hodgkin). En els dos grups, la incidència és superior en homes que en dones. Del primer grup, la incidència és de 12,3 casos per cada 100.000 habitants en homes i de 10,8 en el cas de les dones. En el cas de limfoma de Hodgkin, és de 2,5 casos per cada 100.000 habitants en homes i de 2,1 casos en dones.

Cerca de les causes
No hi ha causes clares que expliquin l’aparició d’un limfoma. Diversos estudis indiquen que les probabilitats de patir-lo augmenten en persones sotmeses a transplantaments d’òrgans o que pateixen infeccions per virus com el VIH, el de l’hepatitis C o una infecció tarda pel virus d’Epstein-Barr.

L’estudi que ha publicat The British Journal of Cancer forma part del projecte Epilymph, que es va dur a terme en sis països europeus (Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Irlanda i la República Txeca).

Es van entrevistar 2.178 persones diagnosticades de limfoma i 2.457 sanes d’edat i sexe similars. Entre d’altres, els participants havien d’indicar aquelles feines que havien desenvolupat a jornada completa durant almenys un any.

Els investigadors han conclòs que els homes que van estar en contacte amb determinats productes químics durant almenys 30 anys tenen fins a un 32% més de risc de desenvolupar limfoma que les persones que no van estar exposades a aquests productes. Aquesta associació no s’ha trobat en dones.

Les substàncies químiques en qüestió són les denominades disruptors endocrins, és a dir, que interfereixen amb les hormones del sistema endocrí: poden activar o bloquejar els receptors hormonals o modificar la producció de les hormones naturals. Estan presents sobretot en pesticides, detergents, additius del plàstic i retardants del foc. L’estudi ha determinat que l’exposició puntual no incrementa el risc de patir limfoma, però sí que ho fa la continuada.

Les conclusions d’aquest estudi coincideixen amb les d’un treball dut a terme entre més de 82.000 grangers d’Estats Units, que ha determinat que aquells que han estat més exposats a pesticides també tenen més risc de patir limfoma.