L’estudi HOPE demostra que 3 de cada 4 pacients amb càncer de mama metastàtic podrien ser candidates a rebre una teràpia dirigida

pacient-HOPE-revisant-anàlisi

Foto: SOLTI

Els resultats de l’estudi HOPE del grup de recerca SOLTI, el primer assaig clínic d’àmbit nacional la inclusió del qual ha estat liderada per pacients amb càncer de mama metastàtic, demostren que oferir accés a tècniques de seqüenciació del tumor permet descobrir alteracions per a les quals pot haver-hi una teràpia dirigida, com les mutacions, en 3 de cada 4 casos.

Així, de les 356 pacients analitzades fins a la data dins de l’estudi HOPE, en un 75% dels casos s’han detectat anomalies en els gens del seu tumor, però només un 15% d’elles eren coneixedores prèviament d’aquestes alteracions. Així, gràcies a l’ús de les proves de seqüenciació per a detectar mutacions o biomarcadors tant en sang com en teixit tumoral que s’han dut a terme en el context de l’estudi HOPE, s’han multiplicat per 5 les pacients que ara disposen d’una informació que podria ajudar-los a orientar el seu tractament oncològic. Aquests descobriments demostren la necessitat de promoure l’accés de les pacients a aquestes tècniques diagnòstiques per a poder estendre l’oncologia de precisió a tot el territori.

Aquestes dades els ha presentat el Dr. Tomás Pascual, investigador de l’estudi HOPE, director científic de SOLTI i oncòleg mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, durant el congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica ESMO 2023 (Madrid) i corresponen a l’anàlisi de més del 50% de les 600 pacients incloses en l’estudi HOPE.

A més, tota la informació obtinguda de la seqüenciació de les mostres juntament amb la informació clínica proporcionada per la mateixa pacient, permetrà als investigadors realitzar anàlisis estadístiques, conèixer millor la biologia d’aquesta malaltia i plantejar noves propostes de recerca. De fet, i donat el creixent número de biomarcadors i teràpies dirigides en l’àmbit de l’oncologia i amb l’experiència que està aportant l’estudi HOPE per a pacients amb càncer de mama metastàtic, SOLTI ha replicat per primera vegada el model d’assaig per a focalitzar-lo ara en càncer de pròstata. L’estudi HOPE-pròstata ja està en marxa i inclourà a 240 pacients amb càncer de pròstata metastàtic de tot el país sense importar el seu lloc de procedència.

Més informació

Font: SOLTI