Les iniciatives de reinserció laboral després del càncer de la FECEC s’estenen a les comarques gironines

El passat 6 d’abril, la FECEC va participar a Girona a la jornada ‘La reinserció laboral i càncer, un tema a debat’ organitzada per la Fundació Oncolliga Girona. L’objectiu de la jornada va ser posar sobre la taula com es tracta la reinserció laboral després del càncer dins les empreses i el món laboral.

C8uuXbiXcAAM8z-

Durant la jornada es van donar a conèixer les diverses iniciatives que la FECEC ha posat en marxa en aquest àmbit des del 2015 i es va anar més enllà. Es va decidir crear una comissió que debatrà, en reunions periòdiques, quines polítiques cal aplicar per poder aconseguir reinserir aquestes persones. El compromís de partits polítics, sindicats, empreses i el món sanitari va ser celebrar la primera trobada el mes de juny, i començar a debatre cap on anar.

La jornada de Girona és el resultat d’un llarg camí que la FECEC va començar l’octubre de 2015 en una jornada per presentar l’estudi sobre ‘reinserció laboral i càncer de mama’.

En aquella jornada es va donar el primer pas per abordar aquest tema i es va acordar la necessitat de fer un treball entre tots els agents implicats per superar les dificultats laborals que pateixen les persones que han superat el tractament de càncer. Fruit d’aquella jornada de 2015, des de la FECEC es va continuar impulsant iniciatives:

* Les sessions de treball amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) per establir un pont de comunicació entre aquesta institució i els pacients.

* La posada en marxa del programa “Què fer quan apareix el càncer a la feina”, un programa de suport a micro, petites i mitjanes empreses, autònoms i treballadors que té l’objectiu de millorar l’experiència del càncer a la feina i contribuir a evitar l’estigmatització del col·lectiu en aquest àmbit.

* La creació del nou servei Reprèn, d’orientació laboral després del càncer, per a persones que degut a les seqüeles de la malaltia han de buscar un nou lloc de treball.

Sobre les necessitats socials i laborals de les persones que han superat un càncer encara queda molta feina a fer i depèn de tots els agents implicats: governs, institucions públiques, sindicats, teixit empresarial i teixit social.

Actualment, la millora dels tractaments contra el càncer ha comportat un augment de la supervivència. I, aquest col·lectiu, es troba, actualment, en una situació de desemparament social i legal. I amb la millora dels tractaments la xifra de persones que superen la malaltia és cada vegada més important. Per això cal incidir en aquest tema.