Les dones viuen més anys, però amb pitjor salut

Les dones catalanes tenen una esperança de vida de 86,2 anys, una de les més altes d’Europa i sis anys per sobre de la dels homes, però passen més anys amb problemes de salut, concretament 20,1, en contraposició amb els 14,1 dels homes. Així ho assenyala l’Informe de salut de Catalunya 2019, elaborat pel Departament de Salut, que ha de servir com a base per al proper pla sectorial. Les dones de més edat, amb nivell socioeconòmic i d’estudis baix, són les que tenen pitjor salut.

780_0377_124958_09e9cc0fe9a64bab7e95f983bb95bcf5

En general, les dones tenen unes conductes més saludables que els homes, ja que fumen i beuen menys, segueixen més la dieta mediterrània i tenen menys excés de pes. Tot i que els homes fan més activitat física, la proporció està molt igualada (81,1%-84,5%). El sobreesforç diari que han de fer uns i altres, però, no és equitatiu: l’enquesta constata que el 41% de les dones s’ocupen en solitari de les tasques domèstiques, versus l’11% dels homes. Entre els grups de menys edat, però, les tasques es reparteixen una mica millor, amb un 31% de dones i un 29,7% d’homes en la franja de 15 a 44 anys. En tot cas, de mitjana les dones dediquen més hores que els homes a les tasques de la llar, tant els dies feiners (dues hores les dones i una els homes) com els festius (3,1 les dones i 1,7 els homes).

Els trastorns crònics són el problema femení més freqüent (41,4%), tot i que la desproporció més alta es troba en els trastorns mentals: l’11,2% de les dones tenen depressió, respecte a un 3,9% d’homes. L’informe alerta que les patologies cròniques poden desembocar en situacions de dependència, sobretot en les dones. De fet, gairebé la meitat de les que tenen més de 75 anys són dependents i necessiten ajuda per fer activitats bàsiques a causa d’un problema de salut (46,3% versus un 28,1% dels homes).

Pel que fa a les defuncions, les dones moren sobretot per malalties de l’aparell circulatori i neurològiques, mentre que els homes moren per culpa del càncer i de malalties relacionades amb l’aparell respiratori, així com del circulatori.