Les donacions efectives de medul·la òssia a Espanya es multipliquen per set en 10 anys

El compromís de la societat espanyola amb la donació de medul·la òssia s’ha reforçat al llarg dels últims anys, i durant els darrers mesos això no ha canviat.

half_content_image_thumbnail

Les dificultats provocades per les successives onades de la pandèmia de la COVID-19 no han frenat aquest tipus de donació. Així es desprèn de les dades proporcionades per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras en coordinació amb l’ONT i les comunitats autònomes, i que es donen a conèixer amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia celebrat dissabte 18 de setembre.

Durant els primers vuit mesos del 2021, s’han fet 176 col·lectes de donants espanyols, davant de les 136 fetes en el mateix període de l’any anterior, cosa que suposa un augment del 29 %. D’aquestes 176 col·lectes, 96 van ser per a pacients espanyols, i això situa l’autosuficiència del nostre sistema en el 23 %, enfront del 4 % del qual es partia quan l’ONT va posar en marxa el Pla nacional de medul·la òssia (PNMO) a principis del 2013. D’altra banda, 80 col·lectes van viatjar fora de les nostres fronteres per a pacients estrangers, de vegades de països tan llunyans com l’Argentina o Nova Zelanda.

Aquesta dada mostra que la pandèmia no ha frenat el ritme exponencial de creixement en el nombre de col·lectes, és a dir, de donants registrats en el REDMO que han resultat compatibles amb un pacient i han fet la donació efectiva. En concret, el 2011 es van fer 34 col·lectes, i el 2020, un total de 220. Això significa que, en una dècada, el nombre de donants efectius s’ha multiplicat per set.

L’augment en l’efectivitat de donants està relacionat directament amb dos factors clau que constitueixen objectius del PNMO. El primer és l’increment del nombre de persones inscrites en el REDMO. En aquest aspecte, un total de 19.268 persones s’han inscrit com a donants de medul·la òssia en el Registre durant els vuit primers mesos del 2021, cosa que representa un augment del 9 % en comparació del nombre d’inscrits en el mateix període de l’any 2020. Per tant, el ritme d’incorporacions és de 2.400 nous donants cada mes o de 80 nous donants cada dia.

Amb un total de 446.561 donants disponibles en el REDMO el 31 d’agost de 2021, Espanya s’acosta als 500.000 donants registrats, un dels objectius establerts pel PNMO per al 2022. Des que es va iniciar el PNMO, el nombre de donants inscrits al nostre país s’ha multiplicat per quatre.

El segon dels factors que explica l’augment del nombre de donants efectius té a veure amb la millora qualitativa del REDMO. En aquest sentit, destaca l’esforç fet per millorar la qualitat dels tipatges HLA (dades immunològiques dels donants registrats) en els últims anys, la qual cosa es tradueix en uns processos de cerca més àgils. També ha estat fonamental que el PNMO hagi afegit entre els seus objectius la incorporació de donants més joves i una representació més gran de donants homes entre els inscrits.

El motiu és que aquest perfil de donant es relaciona amb millors resultats posttrasplantament i és el més sol·licitat pels equips de trasplantament i, per tant, té més possibilitats de convertir-se en donant efectiu.

Actualment, en el REDMO la mitjana d’edat de les persones inscrites és de 33 anys i el 53 % dels donants que componen el Registre són menors de 40 anys. En els donants incorporats al llarg del 2021, la mitjana d’edat es redueix fins als 28 anys. No obstant això, només el 36 % dels donants registrats són homes, enfront d’un 64 % de dones. Aquesta dada contrasta amb el fet que, de cada 10 donants efectius, set són homes, la qual cosa posa de manifest la importància d’atreure donants homes.

Quant als trasplantaments no emparentats que s’han efectuat a Espanya, les dades el 2021 han millorat significativament no només en comparació del 2020, sinó també del 2019. D’aquesta manera, en el període gener-agost d’aquest any, s’han dut a terme 398 infusions de progenitors hematopoètics, davant dels 275 dels primers vuit mesos del 2020 i els 296 del mateix interval del 2019.

L’ONT reconeix l’important esforç dut a terme per aconseguir aquests resultats per part de tots els participants en el PNMO, les comunitats autònomes, les societats científiques, les associacions de pacients, el REDMO i la mateixa ONT. Des del principi, el PNMO ha comptat amb finançament tant de l’Administració central com de l’autonòmica. En concret, el Ministeri de Sanitat ha destinat 7,3 milions d’euros des del 2013 al desenvolupament d’aquest Pla, tant per als tipatges HLA com per a activitats de promoció de la donació de medul·la òssia i d’informació als potencials donants.