Les diferents dificultats sociolaborals de les persones amb càncer i la importància d’un servei legal per a resoldre-les

Treballar és part fonamental de la vida, dona un propòsit, una meta, un creixement personal i, gràcies als diners aconseguits, es pot obtenir una major qualitat de vida. Però què passa si a causa d’una malaltia com pot ser el càncer s’adquireixen unes limitacions físiques i/o psicològiques que impedeixen realitzar l’acompliment laboral amb la mateixa soltesa, eficàcia i dignitat amb la qual es feia abans? Desgraciadament aquest és el cas de milers de persones a Espanya.

Captura de pantalla 2023-04-19 123134

Les primeres dificultats venen derivades de les necessitats de cites i/o proves mèdiques. En aquest moment els empresaris solen començar a dubtar de la productivitat futura del treballador i, moltes vegades, això acaba en un acomiadament.

A continuació, quan les seqüeles del tractament oncològic i les limitacions, tant físiques com psicològiques que puguin derivar-se d’ell, impedeixen fer el treball, el que procedeix és sol·licitar la incapacitat laboral temporal (el que vulgarment es coneix com “la baixa”). La incapacitat laboral temporal és el temps que necessitem per a recuperar la capacitat laboral perduda i té una durada d’un màxim de 365 dies que poden veure’s prorrogats en 180 dies addicionals si es preveu que en aquest nou període els treballadors es poden recuperar.

Llegeix l’article de Fidelitis complet en el nostre blog (article en castellà).