Les anàlisis moleculars podrien millorar la detecció precoç i la prevenció del càncer d’endometri

L’ús de biomarcadors moleculars en els mostrejos mínimament invasius obre una perspectiva prometedora per la detecció precoç del càncer d’endometri. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat, en el seu darrer treball, els membres del grup de recerca Screenwide, format per investigadores i investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO l’Hospitalet).

medicament per prevenir càncer endometri

L’article que han elaborat, i que ha estat publicat a la revista International Journal of Cancer, remarca els buits que existeixen en el coneixement actual per a poder accelerar la implementació de noves tecnologies, amb l’objectiu de millorar el cribratge i la detecció precoç en entorns clínics d’aquest tipus de càncer de la dona.

Gràcies a la continuïtat anatòmica entre la cavitat uterina i el coll de l’úter, l’explotació genòmica del material biològic provinent de la prova de Papanicolaou, o citologia cervical, que s’utilitza de rutina en programes de prevenció de càncer de cèrvix, representen, juntament amb altres mètodes de mostreig no invasiu, una oportunitat única per detectar signes de malaltia del tracte genital superior. Aquest fet pot contribuir a millorar el diagnòstic i la prevenció del càncer d’endometri.

Actualment, les estratègies de detecció dels signes d’aquest càncer es limiten a les poblacions d’alt risc i en dones simptomàtiques, ja que el 90 % dels càncers d’endometri es presenten amb sagnat anormal. Les noves anàlisis no només beneficiaran de forma clara aquests casos: el seu potencial podria repercutir en un millor cribratge de les dones asimptomàtiques.

Les proves moleculars poden ajudar a refinar els algoritmes de diagnòstic actuals, ja que reduiran la taxa de fracàs del diagnòstic histològic clàssic. A més, els mètodes mínimament invasius son més apropiats en poblacions àmplies de dones asimptomàtiques, ja que es toleren molt millor. Les primeres dones en beneficiar-se d’aquest nou enfoc en la detecció seran segurament les que tenen antecedents familiars de càncer, com en el cas de la síndrome de Lynch, degut al seu elevat risc subjacent.

El grup Screenwide es va crear el 2016 amb l’objectiu de desenvolupar eines de detecció precoç i cribratge del càncer d’endometri i ovari. L’equip està liderat pel grup d’epidemiologia (Laura Costas), amb l’aliança dels grups de patologia (Xavier Matias-Guiu), ginecologia (Jordi Ponce), oncologia (Josep Maria Piulats), Procure (Àlvaro Aytés), i consell genètic (Joan Brunet).

El grup compta amb la col·laboració internacional del Consorci d’Epidemiologia del Càncer d’Endometri (Sara Olson), de la John Hopkins University (Bert Vogelstein) i del Consorci Forecee (Martin Widschwendter); i, a nivell nacional, amb la del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR; Eva Colàs), entre d’altres.

Durant els darrers dos anys, l’esforç combinat d’aquest grup multidisciplinari ha permès reclutar gairebé 500 dones i reunir més de 1600 mostres biològiques. Tota aquesta informació serà la base per a poder avaluar noves estratègies de detecció del càncer d’endometri i ovari de forma precoç.

Enllaç a l’article original: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/31199503/?i=1&from=costas%20L