L’equip d’infermeria de càncer hereditari de l’ICO rep acreditació europea

El maneig dels pacients que tenen una predisposició hereditària a patir determinades malalties s’ha de dur a terme dins un procés anomenat “assessorament genètic” que garanteix, gràcies a l’abordatge multidisciplinar, una assistència de qualitat.

icoL’especialització en aquest procés i l’existència de la figura d’”assessor genètic” no està reglada oficialment al nostre país. A Europa l’especialitat està reconeguda per l’European Board of Medical Genetics Counsellor Division (EBMG), que és l’organisme que acredita i dóna reconeixement als professionals que exerceixen les seves competències professionals com a assessors genètics.

Des de fa dos anys, el EBMG ha obert la possibilitat d’acreditar, entre d’altres, professionals que exerceixen aquesta tasca amb experiència mínima de 5 anys i que no estan reconeguts com a tal; com era el cas de l’equip de l’ICO.

L’equip d’infermeria del Programa de Consell Genètic format per (d’esquerra a dreta i de dalt a baix a la foto) Ares Solanes, Àngela Velasco, Silvia Iglesias i Monica Salinas ha superat el procés d’acreditació, esdevenint els primers professionals d’infermeria que obtenen aquest títol d’especialització a tot l’estat espanyol.