L’atenció oncològica en el context de la COVID-19 als països en vies de desenvolupament

L’ICO, de la mà del cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’ICO Badalona, Salvador Villà, participa en una revisió de les recomanacions que els diferents organismes internacionals han definit per tal de donar resposta als pacients oncològics davant la pandèmia de la COVID-19 i la seva aplicabilitat en països en vies de desenvolupament. L’estudi s’ha publicat recentment a la prestigiosa revista European Journal of Cancer.

COVID-19-xarxa.jpg_354166160

En el context de pandèmia provocada per la COVID-19 els pacients oncològics han estat i són un grup d’alt risc. És per aquest motiu que els serveis d’oncologia han hagut d’adaptar els seus sistemes de salut ràpidament, reorganitzant-se i establint noves prioritats. En aquest sentit organismes, governs i grups de treball intencionals han desenvolupat nombroses recomanacions per tal d’optimitzar els serveis oncològics i garantir el tractament òptim dels pacients. No obstant, mentre aquestes recomanacions s’han aplicat immediatament a Europa, això no ha estat així en països en vies de desenvolupament, en els que les seves capacitats, tan tècniques com organitzatives, fan que implementar-les sigui tot un repte.

L’impacte de la COVID-19 en la gestió dels pacients oncològics en països en vies de desenvolupament
La iniciativa ha estat promoguda per l’Associació de Radioteràpia i Oncologia de l’Àrea Mediterrània (AROME, per les sigles en francès) i per la Xarxa de Càncers Rars (RCN, per les sigles en anglès), dels quals Villà n’és membre. Amb l’objectiu d’elaborar una síntesi per a la pràctica clínica diària que garanteixi la protecció de pacients i professionals i l’administració del tractament adequat, tenint en compte els criteris segons tipus de tumor i les eines disponibles, el grup de treball ha revisat les guies elaborades pels diferents governs i la literatura disponible. Així mateix s’ha analitzat la aplicabilitat de les recomanacions definides en països en vies de desenvolupament, tenint en compte les limitacions i restriccions que puguin existir.

Cal tenir en compte que en els països en vies de desenvolupament el problema del retard en el diagnòstic encara està molt present. En aquest sentit un dels principals temors ha estat veure un increment del número de pacients amb càncer en estadis avançats i no diagnosticats, i per tant, sense rebre tractament, sobretot en aquells països amb els programes de cribratge aturats a causa de la pandèmia.

Les primeres recomanacions han anat enfocades a evitar el màxim possible l’exposició dels pacients oncològics a la COVID-19. Tot i que en certs llocs, la situació geogràfica, la manca de disponibilitat d’equipament o de comunicacions (telemedicina) o de professionals, ha impactat negativament en la gestió de la crisi, la majoria de recomanacions enfocades l’organització dels departaments i la gestió dels professionals i pacients han estat factibles en els països en vies de desenvolupament.