L’Associació Fènix, Oncolliga Lleida i Vilassar de Dalt contra el Càncer gaudeixen ja del reconeixement de Declaració d’Utilitat Pública

L’Associació Fènix, Oncolliga Lleida i Vilassar de Dalt contra el Càncer, entitats, totes elles, adherides a la FECEC han estat declarades recentment com a entitats d’Utilitat Pública pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que té assignades les competències en aquesta matèria.

serveis socials

Després de superar diversos tràmits la resolució ha estat favorable. Es tracta d’un reconeixement a la tasca de les entitats que posa de manifest que els projectes desenvolupats són en benefici del conjunt de la societat i no persegueixen interessos particulars. En aquest sentit, la declaració d’Utilitat Pública, suposa, a més, un reconeixement social de la tasca realitzada per aquestes associacions i, per tant tenen la possibilitat de:

1) usar la menció “declarada d’utilitat pública”
2) gaudir d’exempcions fiscals i beneficis econòmics.

Per gaudir d’ells, però, no n’hi ha prou amb la Utilitat Pública. Cal acollir-se expressament a aquest règim fiscal especial alhora que, per acollir-s’hi, cal complir uns requisits.

a) Sobre les finalitats. En els estatuts de l’associació cal preveure el fet que d’entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l’interès general.

b) Sobre les activitats.L’activitat de l’associació no ha d’estar restringida exclusivament a beneficiar els seus associats.

c) Sobre la Junta Directiva.Els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho podran fer a càrrec de fons i subvencions públiques.

d) Sobre els mitjans. L’associació ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l’organització idònia per a garantir el compliment dels seus fins estatutaris.

e) Sobre el temps. L’associació ha d’estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i concorrent tots els requisits anteriors, almenys durant els DOS ANYS immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

En contrapartida a les possibles exempcions i beneficis, ja siguin de caire fiscal o econòmic, de la declaració d’Utilitat Pública, les associacions han de complir un seguit d’obligacions.

1. Rendició dels comptes anuals de l’exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització.

2. Presentació d’una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l’exercici anterior

3. Facilitar a les Administracions públiques els informes que li siguin requerits

4. Aplicar les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitata les entitats sense afany de lucre.

Des de la FECEC, volem donar l’enhorabona a aquestes entitats per aquest reconeixement.