La voz de las personas con cáncer’ vol conèixer l’experiència dels pacients amb càncer per millorar-ne l’atenció i l’accès al diagnòstic

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha reforçat la necessitat de donar veu als pacients, davant els agents d’interès. Davant aquesta situació, neix La voz de las personas con cáncer, iniciativa creada per 15 associacions de pacients i promoguda per Novartis.

L’aliança d’aquestes associacions de pacients oncohematològics ha fet possible La voz de las personas con cáncer, projecte que s’ha fixat com a objectiu millorar la conscienciació de la societat sobre la malaltia, aconseguir un model d’atenció humanista i que hi hagi igualtat en l’accés al diagnòstic i l’atenció sanitària.

Close-up of male hands typing on laptop keyboard indoors. Businessman working in office or student browsing information
Foto: katemangostar – Freepik

Fruit d’això, s’ha creat una enquesta online per a recollir la perspectiva, necessitats transversals i experiència dels pacients diagnosticats amb càncer. Els resultats d’aquesta participació s’integraran en un document de consens i posicionament del grup sobre la humanització i equitat. La idea de la farmacèutica és traslladar els resultats d’aquesta enquesta als polítics i agents sanitaris.