La unitat de tumors de cap i coll rep 1.500 visites en el seus dos primers anys

La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll (UFTCC) és la referent a la demarcació en el tractament d’aquests tipus de tumors. Hi participen professionals de l’hospital i l’ICO Girona, que comparteixen la presa de decisions sobre el diagnòstic i el tractament a seguir.

UFTCC

La Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll (UFTCC) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Institut Català d’Oncologia, coordinada pel Dr. Jordi Marruecos, ha complert el seus dos primers anys de funcionament amb un balanç de més de 1.500 visites realitzades. D’aquestes, 217 han estat primeres visites i la resta eren controls successius de pacients ja tractats durant aquest període de temps.

La UFTCC és la referent a la demarcació en el tractament d’aquests tipus de tumors. A la unitat hi treballen coordinadament oncòlegs mèdics, oncòlegs radioteràpics, otorinolaringòlegs, cirurgians maxil·lofacials, cirurgians plàstics, infermeria com a gestora de casos, dietistes, psicooncòlegs i treballadors socials, entre d’altres professionals tant de l’Hospital Dr. Josep Trueta com de l’ICO Girona. Tots ells comparteixen la presa de decisions sobre el diagnòstic i el tractament del càncer amb l’objectiu principal d’oferir la millor estratègia terapèutica i la seva aplicació basada en l’evidència científica i el coneixement expert per obtenir els millors resultats clínics possibles.

El càncer de cap i coll és el cinquè tipus de tumor més freqüent en homes a Catalunya, essent els càncers d’orofaringe i laringe els que tenen més incidència. La seva evolució es manté estable en homes i augmenta en dones, principalment a causa del consum de tabac. Així mateix, també s’aprecia un increment dels casos provocats pel virus del papil·loma humà en l’àrea de l’orofaringe.

Un element diferencial d’aquests tumors és el seu gran impacte psicològic i funcional, superior al de qualsevol altre tipus de tumor. Això és deu al fet que els tractaments sovint afecten aspectes tan bàsics i essencials com són l’aparença del pacient, la parla, la respiració per vies naturals i la deglució. D’aquí ve la importància d’una unitat multidisciplinària que compti amb la participació de professionals especialitzats per abordar totes les facetes que puguin afectar al pacient.