La taxa de mortalitat per càncer de mama disminueix un 2,6% cada any

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones i el risc de patir-ne augmenta amb l’edat: la majoria de casos se solen donar per sobre dels 50 anys. Des d’inicis del 2016, a Catalunya, s’han diagnosticat un total de 4.687 nous casos de dones amb càncer de mama. És el tumor més diagnosticat en aquest sexe, i representa el 28% de tots els tumors malignes. Des de 1994, la incidència d’aquest tumor es manté estable després d’uns anys d’augment sostingut.
cancer mama
La taxa de mortalitat de càncer de mama a Catalunya és de 12,1 defuncions per cada 100.000 dones. Durant el 2016 s’han registrat un total de 982 defuncions. S’ha de remarcar, però, que la mortalitat per aquest tumor disminueix des de 1994 a un ritme del 2,6% cada any. Aquesta evolució favorable és fruit de les millores terapèutiques i dels programes de detecció precoç implementats al nostre país. La taxa de mortalitat a Catalunya és més baixa que a la resta de països europeus.
El Pla director d’oncologia del Departament de Salut ha desenvolupat diverses accions per tal de millorar la situació del càncer de mama a Catalunya entre les quals destaquen el Programa de cribratge de càncer de mama, el circuit de diagnòstic ràpid del càncer quan hi ha sospita de patir la malaltia, o les unitats de consell genètic que atenen les dones i famílies amb un risc elevat de patir aquest tumor.
Els beneficis dels programes de cribratge
El Programa de cribratge de càncer de mama està adreçat a totes les dones de 50 a 69 anys que viuen a Catalunya. Durant el 2015 van participar en el Programa un total de 271.960 dones i es van detectar 1.148 casos de càncer.
El cribratge permet descobrir amb una mamografia (radiografia de les mames) tumors tan petits que fins i tot no són palpables –no és recomanable fer servir com a únic mètode de cribratge l’autoexploració de les mames. El Programa de detecció precoç consisteix a practicar una mamografia cada dos anys a dones entre 50 i 69 anys. És en aquest període d’edat que el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera clara.
Com més aviat es detecta un càncer de mama, de més opcions terapèutiques es disposa per tractar-lo, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia, per exemple). El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%, per la qual cosa, el cribratge, juntament amb les millores en els tractaments, és responsable de la disminució de la mortalitat.
La prevenció, un element clau
El Codi europeu contra el càncer proposa una sèrie d’actuacions per a la prevenció del càncer entre les quals destaquen:
–          Practicar la lactància materna.
–          Reduir el consum d’alcohol i evitar el consum de qualsevol tipus de tabac.
–          Practicar activitat física regularment.
–          Mantenir-se en un pes saludable.
–          Seguir una dieta equilibrada.