La Taula reivindica el paper de les entitats socials per a l’impuls de l’atenció integrada social i sanitària

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, mostra la seva satisfacció per l’impuls polític a l’atenció integrada social i sanitària que ha donat avui el Govern, en el marc de la jornada ‘L’atenció integrada social i sanitària a Catalunya: present i futur’.

Els consellers Toni Comin Neus Munte i Dolors Bassa iinauguren jornada sobre present i futur de l'atenció integrada social i sanitària
Els consellers Toni Comin Neus Munte i Dolors Bassa iinauguren jornada sobre present i futur de l’atenció integrada social i sanitària

La jornada s’ha celebrat al Palau de la Generalitat i ha estat inaugurada per Neus Munté, consellera de la Presidència, Antoni Comín, conseller de Salut, i Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. A la jornada hi han assistit nombrosos representants de les entitats membres de la Taula del Tercer Sector.

El pla d’impuls presentat avui pel Govern coincideix amb el nou model d’atenció centrat en les persones que fa temps que defensen les entitats socials catalanes. Aquest impuls es traduirà en l’enfortiment del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), en el qual la Taula del Tercer Sector hi participa activament, per tal d’implementar una atenció més coordinada entre el sistema de salut i dels serveis socials.

La proximitat i el compromís amb les persones, l’arrelament al territori i la capacitat de cooperació i de treball en xarxa fan del Tercer Sector un actor rellevant i necessari per al desenvolupament d’aquest nou model d’atenció a les persones a Catalunya.

Per a la Taula del Tercer Sector aquesta integració social i sanitària és avui urgent, per millorar l’abordatge dels problemes de salut amb gran impacte en l’àmbit social i relacional  de la persona, atesos els nous perfils d’exclusió social, així com el fet que l’índex de població sobreenvellida (la proporció de les persones majors de 64 anys que tenen 85 anys o més) es duplicarà en els propers anys” .

Pel president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa “el model social i sanitari actual serà cada cop més ineficient, perquè no podrà garantir una atenció ni suficient ni adequada a aquestes noves necessitats” i “seguir amb el model actual seria més car que transformar-lo, i l’increment de recursos que implicaria seria més difícil de suportar per part de la Generalitat”. Illa també defensa que “cal passar d’un model reactiu, que actua quan  el problema  ja existeix, a un model proactiu que s’avança a la seva aparició. Hem de passar del model ‘de la cura’ al de la prevenció”.

Aquesta integració entre serveis socials bàsics dels ajuntaments i les àrees bàsiques de Salut també passa per enfortir el paper de les entitats socials en tot aquest procés. El president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa també reclama reconèixer millor el paper de les entitats socials com a actors rellevants i necessaris d’aquesta integració, ja que són coneixedores de la realitat social més pròxima i tenen el contacte més directe amb les persones amb més vulnerabilitat social.

Per la Taula del Tercer Sector Social, en els propers anys, les polítiques socials han de créixer i només ho poden fer des d’aquest nou paradigma d’atenció. L’aportació de la Taula del Tercer Sector en els propers mesos per contribuir a aquest objectiu inclou diverses actuacions en l’àmbit de les entitats socials, de les quals destaquem les següents:

  • estudi en curs amb la finalitat d’aprofundir en la visió i la responsabilitat de les entitats del Tercer Sector sobre aquesta integració paulatina de l’atenció social i de l’atenció sanitària a Catalunya. Aquest informe permetrà conèixer millor quin és l’abast de la responsabilitat que té o hauria de tenir el conjunt de la xarxa d’entitats socials en el camí cap a aquesta integració. No només com a part necessària del procés i del nou model que s’està configurant sota l’impuls del Govern, sinó també com a motor i agent impulsor dels canvis que necessàriament el nou model haurà de comportar.
  • pla per impulsar una evolució dels models d’atenció del Tercer Sector Social cap a models de base més comunitària, d’acord amb l’estratègia Europa 2020 i el Pla de Suport al Tercer Sector Social del Govern de Catalunya. Les evidències mostren que el model d’atenció residencial ofereix resultats millorables en termes de qualitat de vida i de serveis, i l’evolució cap a models més comunitaris esdevindrà una contribució des del teixit d’entitats socials del país a la millora del sistema d’atenció social i sanitari.