La Taula reclama al Govern un pla de xoc urgent per garantir l’atenció a les persones més vulnerables

Davant l’avenç del coronavirus, la Taula reclama al Govern un pla de xoc urgent per assegurar l’atenció a les persones més vulnerables durant la gestió de la crisi, tenint en compte que el sector social està atenent 1.500.000 de persones a Catalunya i que gestiona serveis que són bàsics per al dia a dia de les persones, com serveis d’atenció diürna (centres de dia i centres ocupacionals), residencials (llars-residències i residències) o d’atenció domiciliària, entre molts altres.
2020_coronavirus
Compartim que la prevenció és clau i indispensable i les entitats socials contribuirem en tot allò que faci falta per frenar l’expansió del coronavirus i no posar en risc les persones a les quals atenem i també als nostres professionals. El Govern ens té al seu costat, però hem de traçar conjuntament un pla urgent que ens permeti garantir que aquestes persones tenen els suports que necessiten. Som i fem un servei públic i no podem ‘tancar’ sense una alternativa perquè són col·lectius especialment vulnerables” assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.
Pel que fa a l’impacte econòmic en el sector social, a la Taula li preocupa els efectes que pot tenir, entre altres, en els Centres Especials de Treball i en les empreses d’inserció, que donen feina a 14.000 persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. Igual que el Govern ha anunciat una nova línia de crèdit per a les empreses, la Taula demana a la Generalitat que apliqui també unes mesures de xoc i d’acompanyament a aquests Centres Especials de Treball i a les empreses d’inserció, ajudes que han de compensar la pèrdua d’activitat i productivitat causada pel coronavirus. En el cas dels CET, a banda de tenir accés a aquestes línies de crèdit, també demanen mantenir les subvencions de l’SMI quan el treballador/a estigui de baixa; incrementar la subvenció al 75% del sou mínim per fer front a l’augment de l’SMI i a la baixada de l’activitat econòmica i crear un fons per a la reconversió dels Centres Especials de Treball en crisi.
D’altra banda, des de la Taula s’ha enviat una carta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per demanar que a l’hora de justificar els projectes desenvolupats via l’IRPF, la COSPE o altres del Departament es tingui en compte aquesta situació d’excepcionalitat i que dins del paquet de mesures de suport econòmic previstes per la Generalitat s’hi inclogui l’exempció per les activitats suspeses.