La supervivència als 5 anys del càncer de pàncrees a la regió de Girona augmenta fins un 13% en els últims 25 anys

Un estudi realitzat per investigadors del Registre de Càncer Poblacional de Girona (Pla Director d’Oncologia), amb col·laboració de l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), conclou que les taxes d’incidència de càncer de pàncrees a Girona han augmentat en les darreres dues dècades, tot i que s’observa un augment moderat però encoratjador de la supervivència durant aquest mateix període gràcies a les millores en el tractament.

Screenshot 2021-01-04 at 10.31.32

L’estudi, el primer amb base poblacional de l’Estat Espanyol en analitzar la incidència i la supervivència en pacients amb càncer pancreàtic, va incloure 1.602 casos incidents de càncer de pàncrees, dels quals el 44,4% eren exocrins, el 4,1% neuroendocrins i el 51,1% maligne no especificat. De fet, aquest estudi assenta les bases per futurs anàlisis, permetent la comparació amb dades procedents d’altres registres. Segons dades de la cohort, s’observa una taxa d’incidència d’11 casos per cada 100.000 habitants de mitjana, sent superior en homes que en dones. Tot i que s’observa un augment gradual de la incidència, la població major de 85 és la que presenta una taxa més elevada. Pel que fa a la supervivència als 5 anys és del 7,05% per a tota la cohort, tot i que s’observa una taxa superior en pacients amb tumors neuroendocrins (61,45%). Així mateix, la tendència en la supervivència als 5 anys augmenta per a tota la cohort, que passa del 3,27% en el període 1994-1998 al 13,1% el 2010-2015. En aquest sentit, l’absència de símptomes específics en les primeres etapes dels tumors pancreàtics, fa que la majoria dels casos es diagnostiquin en un estadi avançat (67,69%), fet que explica la baixa supervivència dels pacients.