“La resistència terapèutica és un greu problema que afecta al 80% d’alguns subtipus tumorals”

Entrevista a Miquel Àngel Pujana, director de ProCURE, el nou programa contra la resistència terapéutica del càncer d l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Pujana_foto

Què és ProCURE?

ProCURE representa el nou programa de recerca de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) adreçat exclusivament a donar resposta a un dels problemes principals avui en dia en la lluita contra el càncer; la manca de resposta terapèutica o l’aparició de resistència al tractament. Com a centre monogràfic i integral del càncer a Catalunya, l’objectiu de l’ICO amb aquest nou programa és el de reduir considerablement l’impacte sanitari de la malaltia.

La resistència terapèutica afecta en major o menor mesura a tot tipus de càncer i teràpia. Així, com a servei públic, el compromís de l’ICO i dels investigadors de ProCURE és el de sumar esforços professionals per conèixer amb exactitud el per què de la manca de benefici terapèutic en alguns pacients i, en conseqüència, desenvolupar noves estratègies terapèutiques que siguin millors que les actuals.

La resistència és molt diferent en funció del tipus de tumor?

L’aparició de resistència terapèutica és la causa més freqüent de fracàs en la curació del pacient oncològic. Aquest greu problema pot implicar fins al 80% dels pacients d’alguns subtipus tumorals que apareixen de forma relativament freqüent en la població general. Els mecanismes moleculars que donen peu a la resistència són complexos i hi participen diferents aspectes moleculars i biològics del càncer.

En aquest sentit, el mecanisme de resistència concret en cada cas dependrà del tipus de càncer i teràpia aplicada, però en general podem afirmar que l’exposició a la teràpia inicia un fenomen de “selecció natural” en el que apareixen cèl·lules canceroses “insensibles” a la teràpia.

Quines línies de recerca estant duent a terme?

Per comprendre el fenomen de la resistència amb garanties d’èxit, és a dir, amb la possibilitat de traslladar els resultats de recerca cap una millora de l’assistència i tractament del pacient, calen equips de treball multidisciplinaris.

ProCURE neix amb aquesta qualitat i format per 10 grups recerca en un context hospitalari que és referència en el nostre país. Així, estudiem els tipus de càncer que apareixen de forma més freqüent en la població (colorectal, mama, pulmó, etc.) així com altres tipus relativament menys freqüents però que pel seu impacte clínic i/o manca de solucions terapèutiques efectives requereixen de forma crítica d’una millora en del seu coneixement (per exemple el càncer de pàncrees i el d’ovari).

Les línies de recerca concretes inclouen el coneixement dels mecanismes de resistència a les quimioteràpia (per exemple l’ús del cisplatí en càncer d’ovari) i teràpies “dirigides” (per exemple l’hormonoteràpia en càncer de mama). Així també treballem en noves i esperançadores estratègies terapèutiques basades en la immunoteràpia.