La quimioteràpia no és nociva pel fetus

Estudis recents indiquen que hi ha molt poques possibilitats que el fetus pateixi un impacte negatiu en el seu desenvolupament mental o cardíac pel fet d’estar exposat a quimioteràpia o radioteràpia a l’úter.

L’anàlisi de la situació de les gestacions que es produeixen durant els tractaments oncològics ha estat un dels punts que han despertat més interès entre els professionals europeus. En alguns casos, s’obviaven els tractaments o s’optava per la interrupció de l’embaràs.

Però nous estudis han aclarit alguns dubtes: els fetus que estan exposats a quimioteràpia o radioteràpia a l’úter tenen escasses possibilitats de patir un impacte negatiu en el seu desenvolupament mental o cardíac, segons Frederic Amant, de l’Hospital Universtari de Lovaina (Bèlgica). Els estudis de nens exposats prenatalment a la quimioteràpia van ser reclutats de la Xarxa Internacional per al Càncer, la Infertilitat i l’Embaràs (Incip) i del Registre i Avaluació per al Desenvolupament Mental i la Salut Cardíaca.

En dos anys de seguiment, i en comparació amb els grups control, l’índex de desenvolupament mental es trobava dins els paràmetres de normalitat en dos grups de nens. Les dimensions i funcions cardíaques estaven també dins els paràmetres normals per a tots dos grups, fet que demostra que la quimioteràpia durant l’embaràs es pot considerar segura per al desenvolupament mental i el funcionament cardíac del nen.