La Psicologia Positiva ajuda a afrontar millor el càncer

La Psicologia Positiva és un enfocament psicològic que busca que la persona amb càncer redueixi i assimili el malestar emocional que pateix focalitzant-se en allò que funciona especialment bé a la seva vida, que funciona “positiva-ment”.

Terapia_grup_H.jpg_148109868

En el passat els tractaments psicooncològics ensenyaven tècniques per controlar el malestar emocional i l’estrès, per què es pensava que el problema eren les reaccions emocionals exagerades a la malaltia. Ara des d’aquest model, el focus no està en controlar-nos per no patir, sinó ampliar la nostra consciència vital de com volem funcionar ara que la vida ha estat amenaçada i tenir curiositat per trobar la seva millor versió d’un mateix en un moment tan crític. Aquest canvi de funcionament, s’ha vist que redueix significativament el malestar emocional en càncer.

S’han publicat dos articles sobre el funcionament psicològic positiu en càncer del grup d’investigació liderat per Cristian Ochoa, psicooncòleg de l’ICO i investigador a  l’IDIBELL. Aquests treballs s’han realitzat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Resultats: millora l’estat d’ànim i ajuda a afrontar la malaltia
Des de fa 10 anys, la Unitat de Psicooncologia de l’ICO treballa amb aquest model, de manera grupal, amb supervivents de càncer, majoritàriament de càncer de mama. Al llarg d’aquests anys s’ha observat una millora substancial de l’estat d’ànim i en com afronten aquestes pacients la seva malaltia i tractament. Estudis més incipients també semblen demostrar que aquesta orientació psicològica facilita la reincorporació laboral un cop finalitzada la malaltia.

Aquelles pacients més joves o que reben un tractament oncològic més agressiu acostumen a ser les pacients que realitzen un creixement post-traumàtic més profund.

Què és la Psicologia Positiva en càncer?
La Psicologia Positiva estudia les bases del benestar psicològic i de la felicitat, així com les fortaleses i virtuts humanes.
Tradicionalment la ciència psicològica s’ha centrat en estudiar aspectes negatius i patològics de l’esser humà (l’ansietat, l’estrés, la depressió). La Psicologia Positiva es basa en treballar aspectes més positius com la creativitat, la intel·ligència emocional, la felicitat, l’humor…

El funcionament psicològic positiu es basa en el foment del benestar, la qualitat de vida, l’optimisme, el sentit vital, el creixement, l’esperança i la felicitat.

Conclusions d’articles científics
Totes aquestes conclusions es desprenen de dos articles publicats recentment i relacionats amb el funcionament psicològic positiu després d’un càncer, que han estat elaborats per l’Institut Català d’Oncologia (ICO), amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

D’una banda s’han analitzat 134 estudis internacionals sobre els factors relacionats amb un funcionament psicològic positiu en càncer de mama. D’altra banda, s’ha publicat un article que mostra l’evidència d’un assaig clínic amb 126 pacients amb càncer i elevat malestar emocional que van rebre un tractament psicològic orientat cap a la Psicoteràpia Positiva.