La medicina personalitzada avança en el càncer infantil

L’hospital universitari Vall d’Hebron ha fet un pas més en el camp de la medicina personalitzada del càncer infantil gràcies al programa Cancer omics for kids (Comik), que se centra a lluitar contra els tumors sòlids en què els pacients no responen als tractaments o han recaigut, que són un de cada quatre casos.

CANCER INFANTIL

Des que es va engegar el 2016, Comik ja ha tractat més d’una quarantena de nens i adolescents als quals s’ha pogut fer una anàlisi genètica exhaustiva del tumor, fins al punt d’obtenir-ne la signatura molecular. Amb aquest nivell de concreció –específic i singular per a cada tumor i cada pacient– es poden buscar dianes per implementar teràpies dirigides basades en les anomalies moleculars detectades.

Per posar a prova aquests tractaments, el servei d’oncologia pediàtrica ha fet un pas més en el camp de la medicina personalitzada implantant en ratolins una petita part del teixit tumoral que s’ha extret per analitzar. Hi ha centres que ja feien aquesta pràctica amb una introducció a nivell subcutani.

El Vall d’Hebron, però, ha anat més enllà i el teixit tumoral del pacient s’implanta en el mateix òrgan o zona que l’original. Col·locant un fragment del tumor cerebral al cervell del ratolí, o d’un tumor hepàtic a un fetge, es creen unes rèpliques tumorals molt interessants des del punt de vista terapèutic.

“Aquests tumors mirall creixen i evolucionen en el ratolí de forma més fidel que els tumors que s’implanten sota la pell, ja que el comportament dels tumors depèn de l’entorn on es troben.

L’evolució d’aquests tumors mirall és més semblant a l’evolució que ocorre en el pacient i així es poden testar en els ratolins de forma molt més vàlida i fidedigna tractaments personalitzats per al tumor específic de cada pacient”, explica la doctora Gabriela Guillén, de la unitat de cirurgia oncològica pediàtrica del Vall d’Hebron.

Primers resultats

Una vegada implantat el tumor mirall, els oncòlegs testen diferents tractaments en els ratolins en funció de les dianes identificades en l’anàlisi molecular prèvia i, si és eficaç i no ofereix efectes secundaris greus, es planteja utilitzar-lo en els pacients originals. “Fins ara hem identificat dianes moleculars que ens han permès l’ús de teràpies personalitzades en el 35% dels 40 pacients inclosos en el programa”, explica la doctora Raquel Hladun, del servei d’oncologia pediàtrica del Vall d’Hebron.

En les teràpies dirigides que s’han fet fins ara s’han utilitzat tant fàrmacs ja aprovats com teràpies en assaig clínic i altres fàrmacs en recerca fora d’assaig clínic per a tumors com ara sarcomes ossis, neuroblastomes, tumors hepàtics i carcinoma de tiroides.