La Junta i l’Assemblea General de la FECEC aprova la memòria anual de 2014

La Junta i Assemblea General de la FECEC, reunida el dia 11 de maig, ha aprovat, entre d’altres punts els comptes de l’any 2014 i  la Memòria d’Activitats de la Federació.

memoria

Així, durant l’any 2014, la FECEC ha assistit a més de 30 reunions en representació de les entitats federades en més de 7 òrgans i entitats de representació. Enguany també ha comparegut al Parlament de Catalunya a petició de la Comissió de Benestar, Família i Immigració en relació a la tramitació del Projecte de Llei del Voluntariat de Catalunya.

La FECEC ha editat 78 comunicacions externes, ha atès i derivat 73 peticions externes i ha coordinat la sol·licitud i distribució d’un ajut econòmic per a les entitats federades amb el Ministerio de Sanidad. També ha editat l’informe La FECEC en Xifres 2013.

Durant l’any 2014, la FECEC ha organitzat 150 activitats dels diferents àrees de treball.

En l’àrea de voluntariat, s’han organitzat 24 actes entre cursos, jornades i sessions de supervisió, amb més de 350 beneficiaris. El grup de treball de Coordinadors de Voluntariat s’ha reunit 5 cops al llarg de 2014.

En l’àrea de Divulgació i Prevenció, s’han organitzat, a tot Catalunya, 121 actes entre tallers, i actes de sensibilització i divulgació. Hi han participat 5.000 persones directament i ha afavorit més de 25.000 beneficiaris indirectes.

En l’àrea de Supervivents, ha presentat i editat l’estudi Millorar l’experiència dels Supervivents de cáncer a Catalunya. Ha participat en la presentació de l’exposició “Costuras a flor de piel”, en el Seminari de Patients Advocate en el congrés de l’American Association Cancer Research a San Diego i ha iniciat un estudi per la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de mama.

Podeu descarregar-vos la Memòria completa aquí.