La Junta i l’Assemblea General de la FECEC aprova la memòria anual 2016

La Junta i l’Assemblea General de la FECEC, reunida el 22 de maig, va aprovar, entre d’altres punts els comptes de l’any 2016 i  la Memòria d’Activitats de la Federació.

memoria 2017

Així, durant l’any 2016, la FECEC ha assistit a 57 reunions en representació de les entitats federades en més de 24 òrgans i entitats.

A banda ha editat 78 comunicacions externes, ha atès 138 peticions externes d’informació que han estat derivades a les diferents entitats federades segons el seu origen i l’àrea geogràfica a la qual pertanyen. Aquest servei s’ha incrementat un 60% respecte l’any passat. També ha coordinat la sol·licitud i distribució d’un ajut econòmic amb el Ministerio de Sanidad.

La FECEC ha participat en 5 jornades de divulgació (Marató Donació Sang, Health Chapter, Jornada càncer de pàncrees , Jornada càncer de pulmó i la Jornada de pacients del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya), 3 Congressos (Congrés Mundial contra el càncer, V Congrés Tercer Sector i 3r Congrés català Associacionisme i Voluntariat) i 1 Simpòsium (Institut Català Oncologia 10+10).

En la mateixa línia, la FECEC va organitzar la reunió del grup de treball del Patient Support Working Group de l’European Cancer Leagues (ECL) a Barcelona on hi van participar una vintena de representants de 15 països d’entitats membres de la ECL.

Les entitats catalanes adherides van presentar tres projectes que duen a terme en l’àmbit de la rehabilitació i pal·liatius i van mostrar, en una visita sobre el terreny, els serveis d’acollida i suport a familiars amb nens malalts de càncer que ofereix La Casa dels Xuklis, gestionada per AFANOC.

Durant l’any 2016, la FECEC ha organitzat 90 activitats de les diferents àrees de treball.

En l’àrea de Voluntariat:

La federació ha organitzat 18 activitats entre cursos, jornades i sessions de supervisió, amb més de 380 beneficiaris.

En l’àrea de Divulgació i Prevenció:

La FECEC ha organitzat, a tot Catalunya, 69 actes entre tallers, espectacles i actes de sensibilització i divulgació. Hi han participat 53.000 persones directament i ha afavorit a més de 30.000 beneficiaris indirectes.

En l’àrea de Després del càncer:

L’entitat ha continuat amb la campanya “Després del càncer i ara què”, ha presentat un pòster al Congrés Mundial contra el càncer, ha organitzat la jornada de treball amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) i ha estat treballant amb el llançament, el primer trimestre del 2017, de 3 nous serveis:

  • Què fer quan apareix el càncer a la feina
  • Reprèn, servei d’orientació laboral després del càncer
  • L’espai digital #despresdelcancer

Podeu descarregar-vos la Memòria completa aquí.