La Junta i l’Assemblea General de la FECEC aprova la memòria anual 2015

La Junta i Assemblea General de la FECEC, reunida el 23 de maig, va aprovar, entre d’altres punts els comptes de l’any 2015 i  la Memòria d’Activitats de la Federació.

memoria 2015

Així, durant l’any 2015, la FECEC va assistir a més de 60 reunions en representació de les entitats federades en més de 7 òrgans i entitats de representació, va editar 70 comunicacions externes, va atendre i derivar 86 peticions externes de sol·licitud i distribució d’ajuts econòmics amb el Ministerio de Sanidad.

A banda, la FECEC va co-organitzar 2 jornades de divulgació: la jornada de pacients dins el congrés ESTRO i la jornada sobre càncer per celebrar els 100 anys de l’Hospital del Mar. També va assistir a la IIII Jornada de Pacients del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i va participar en la II trobada triangular organitzada pel Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i en la Jornada de Treball sobre Drets i Deures dels Pacients organitzada per l’ICS.

A més a més, la FECEC va assistir a la conferència sobre supervivents organitzada per l’European Cancer Leagues i al Congres European Cancer Congress Oncology (ECCO) i va editatr l’informe La FECEC en Xifres 2013.

150 activitats de les diferents àrees de treball

En l’àrea de voluntariat, la FECEC va organitzar 20 actes entre cursos, jornades i sessions de supervisió, amb més de 300 beneficiaris. El grup de treball de Coordinadors de Voluntariat es va reunir 7 vegades al llarg de 2015.

En l’àrea de Divulgació i Prevenció, la federació va organitzar, a tot Catalunya, 35 actes entre tallers, espectacles i actes de sensibilització i divulgació on hi van participar 9.200 persones directament afavorint a més de 25.000 beneficiaris indirectes.

En l’àrea de Supervivents, l’entitat va llançar la campanya “Després del càncer, i ara què?”, amb el debat de reinserció laboral on es va presentar i editar l’estudi Estudi per a la millora de la integració i reincorporació laboral de les dones que han patit càncer de mama.

La FECEC va signar un conveni de col·laboració amb la Institució de Medicina Lliure per poder facilitar serveis privats de medicina a aquelles persones que no tenen accés a una mútua privada.

Podeu descarregar-vos la Memòria completa aquí.