La injecció de cèl·lules immunes és segura per a pacients amb mieloma múltiple

Un estudi publicat a Science Translational Medicine revela l’ús segur de cèl·lules immunes desenvolupades a partir de la pròpia cèl·lula mare del pacient amb càncer per tractar el mieloma múltiple.

Molts casos de càncer es deuen a l'atzar

“Hem après amb aquestes proves que un gran nombre de limfòcits injectats de la medul·la poden selectivament dirigir-se a eliminar les cèl·lules del mieloma”, ha declarat l’immunòleg del Johns Hopkins Ivan Borrello.

Per a aquest estudi l’equip va comptar amb 25 pacients amb diagnòstic recent o recidiva de mieloma múltiple, encara que tres dels pacients van recaure abans de poder rebre aquesta teràpia.

Els investigadors van recuperar limfòcits de cada medul·la dels pacients, els van fer créixer en el laboratori per augmentar el seu nombre, els van activar amb un recobriment microscòpic amb anticossos immunes activats i van procedir a la injecció intravenosa en 22 dels pacients amb les seves pròpies cèl·lules. Tres dies abans de la injecció dels pacients van rebre altes dosis de quimioteràpia i trasplantament de cèl·lules mare, el tractament estàndard per al mieloma múltiple.

Un any després de rebre la teràpia, 13 dels 22 pacients tenien almenys una resposta parcial a la teràpia, el que significava que el càncer s’havia reduït almenys en un 50 per cent.

Set pacients havien experimentat almenys un reducció del 90 per cent del volum de cèl·lules tumorals i van viure, de mitjana, 25,1 mesos sense progressió del càncer. Els 15 pacients restants tenien una mitjana de 11,8 mesos sense progressió del càncer després de rebre la teràpia.

Cap dels pacients va patir seriosos efectes secundaris i la supervivència mitjana va ser de 31,5 mesos per a aquells amb menys d’un 90 per cent de reducció de la malaltia, tot i que el nombre no ha estat conegut per als casos de millors respostes. La mitjana de seguiment ha estat normalment de més de 6 anys.