La incidència del càncer de pulmó disminueix amb l’altitud

Investigadors de les universitats nord-americanes de Pennsylvania i Califòrnia asseguren que els nivells d’oxigen poden relacionar-se amb el desenvolupament del càncer després d’observar una menor incidència de tumors pulmonars en indrets de més altitud, una relació que, no obstant això, no passa en altres tipus de càncer.

incidència càncer pulmó
Font: MATTHEW STRAUBMULLER

Prop del 90 per cent dels casos de càncer de pulmó estan vinculats al consum de tabac, i aquest nou treball que publica la revista ‘PeerJ’ suggereix que l’oxigen atmosfèric també pot tenir un paper clau en el carcinogènesi pulmonar.

L’oxigen és altament reactiu i fins i tot quan és consumit de forma ràpida i acurada per les cèl·lules dóna lloc a espècies reactives d’oxigen (ROS) que poden causar dany cel·lular i mutacions. Mentre que l’oxigen compon el 21 per cent de l’atmosfera general, la pressió més baixa a majors elevacions comporta una menor quantitat d’oxigen inhalat.

Això dóna lloc a diferències de fins al 34,9 per cent en els nivells registrats en Imperial County, a Califòrnia, que està a 11 metres per sota del nivell del mar, o a San Juan County, a Colorado, que està a 3.473 metres d’altura.

Per investigar si l’oxigen inhalat pot ser un carcinogen humà, els investigadors van comparar les taxes d’incidència de càncer en ambdós comtats i van veure que a mesura que augmenta l’altitud la incidència del càncer de pulmó és menor.

L’efecte és dramàtic, amb un descens en la incidència de 7,23 casos per cada 100.000 habitants per cada 1.000 metres (3.281 peus) d’altitud, xifra que equival a aproximadament un 13 per cent de la incidència mitjana del càncer de pulmó, que està en 56,8 casos per cada 100.000 habitants. Una varietat estadísticament significativa que corrobora que aquesta relació no es deu a l’atzar.

No obstant això, argumenten els experts, la relació no prova que l’oxigen provoqui càncer de pulmó ja que l’estudi va observar a grups de persones i no a individus, de manera que s’han de mesurar moltes altres variables que també poden estar relacionades amb l’altura.

El que sí van avaluar els investigadors van ser altres paràmetres com la prevalença del tabaquisme i els nivells educatius, i en tots els casos la relació va ser consistent. En canvi, en analitzar la incidència dels tumors de mama, colorectal i de pròstata, l’associació era feble o no existia, pel que el risc pot estar relacionat amb la inhalació de l’oxigen.

Els autors esperen que aquests resultats serveixin per iniciar nous estudis en diferents regions i incorporar indicadors individuals per garantir una millor evidència científica. “Si els futurs anàlisis confirmen aquesta relació, les implicacions mèdiques podrien ser grans”, han defensat.